Openbaar vervoer - goedkoper abonnement

Sommigen kunnen een abonnement aan verminderd tarief krijgen:

De Lijn

  • Grote gezinnen
  • Mensen binnen het WIGW+Omno- statuut
  • Mensen met een leefloon of inkomensgarantie
  • Asielzoekers
  • Jongeren, begeleid door voorzieningen in de Bijzondere Jeugdzorg

www.delijn.be/vervoerbewijzen

NMBS 

  • Grote gezinnen
  • Mensen binnen het WIGW+Omno- statuut
  • Mensen met een leefloon of inkomensgarantie (OCMW- biljet)
  • Werkzoekenden

www.b-rail.be   

Openingsuren & contact

LCP