Werkhervattingspremie

Een werkhervattingstoeslag is een premie die werklozen van 50 jaar of ouder krijgen als ze terug gaan werken. Afhankelijk van uw situatie krijgt u de toeslag voor onbepaalde duur (zolang u werkt) of tijdelijk voor maximaal drie jaar.

Meer info

Contacteer

 •                          een werkwinkel in uw buurt
 •                          contacteer uw vakbond:

Voorwaarden

U hervat het werk als loontrekkende of statutair personeelslid en bent:

 • uitkeringsgerechtigd volledig werkloos: minstens 50 jaar
 • u moet in België verblijven (er zijn evenwel enkele bijzondere situaties)
 • voor een werkhervattingstoeslag van onbepaalde duur: u moet 20 jaar beroepsverleden bewijzen
 • voor een werkhervattingstoeslag van bepaalde duur: u hebt het werk hervat na 30 april 2009 (u moet geen 20 jaar beroepsverleden bewijzen)

U hervat het werk als zelfstandige in hoofdberoep en bent:

 • uitkeringsgerechtigd volledig werkloos: minstens 50 jaar
 • u hebt u gevestigd als zelfstandige na 31 maart 2006
 • u moet in België verblijven (er zijn evenwel enkele bijzondere situaties)
 • voor een werkhervattingstoeslag van onbepaalde duur: u moet 20 jaar beroepsverleden bewijzen
 • voor een werkhervattingstoeslag van bepaalde duur: u hebt u gevestigd als zelfstandige na 30 april 2009 (u moet geen 20 jaar beroepsverleden bewijzen

Belangrijk - u ontvangt geen werkhervattingstoeslag als u:                        

 • bruggepensioneerde bent die het werk hervat
 • de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebt
 • recht hebt op een volledig rustpensioen
 • gaat werken bij een werkgever voor wie u tewerkgesteld was tijdens de 6 maanden die de hervatting voorafgaan en dit ongeacht het type contract dat u bij deze werkgever had (vervanging, interim, bepaalde duur)

Procedure

 • U vraagt de werkhervattingstoeslag aan bij uw uitbetalingsinstelling (bijvoorbeeld de vakbond).
 • Als u het werk hervat als zelfstandige in hoofdberoep, moet u het bewijs van uw inschrijving bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen bij uw aanvraag voegen.
 • De uitbetalingsinstelling stuurt uw aanvraag om de werkhervattingstoeslag te ontvangen door naar de RVA. De aanvraag moet daar toekomen uiterlijk de laatste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarvoor de toeslag wordt aangevraagd.
 • De toeslag wordt toegekend voor een periode van 12 maanden die hernieuwbaar is. U moet tijdens de elfde maand dan een nieuwe aanvraag indienen.

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP