Fietsen in groep

wegkappiteins (grote weergave)

Meer info

In de zomer organiseren heel wat verenigingen fietstochten en trekken de wielertoeristen de baan op. Ook in groep moet men zich als fietser aan de wegcode houden.

In de wegcode zijn er andere regels volgens de grootte van de groep. Een groep fietsers van minder dan 15 personen moet zich houden aan regels van de individuele fietser. Men spreekt dus maar van een groep vanaf 15 personen.

Welke regels gelden voor groepen van meer dan 15 fietsers? 

15 - 50 fietsers

Plaats op openbare weg

 • niet verplicht het fietspad te volgen
 • met twee naast elkaar rijden mag op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven
 • als de rijbaan in rijstroken is verdeeld: enkel de rechterrijstrook gebruiken
 • als de rijbaan niet in rijstroken is verdeeld: niet meer dan de helft van de rijbaan gebruiken

Wegkapitein
MOGEN vergezeld zijn van minimum 2 wegkapiteins.

Begeleidende auto
MOGEN voorafgegaan en gevolgd worden door een begeleidende auto.
Is er maar 1 begeleidende auto, dan MOET deze de groep volgen.

51 - 150 fietsers

Plaats op openbare weg

 • niet verplicht het fietspad te volgen
 • met twee naast elkaar rijden mag op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven
 • als de rijbaan in rijstroken is verdeeld: enkel de rechterrijstrook gebruiken
 • als de rijbaan niet in rijstroken is verdeeld: niet meer dan de helft van de rijbaan gebruiken

Wegkapitein
MOETEN vergezeld zijn van minimum 2 wegkapiteins.

Begeleidende auto
MOETEN voorafgegaan en gevolgd worden door een begeleidende auto.

Meer dan 150 fietsers

Men moet de groep opsplitsen in groepen van maximum 150 fietsers.

Regelgeving

Wegkapiteins:
 • Waken over het goede verloop van de tocht.
 • Moeten minimum 21 jaar oud zijn
 • Aan de linkerarm dragen ze een band met horizontaal de nationale kleuren en in zwarte letters op de gele strook het woord ‘WEGKAPITEIN’

Op kruispunten (waar het verkeer niet wordt geregeld door verkeerslichten of door een bevoegd persoon) mag ten minste één van de wegkapiteins het dwarsende verkeer stilleggen met behulp van het verkeersbord C3, zodat de groep met inbegrip van de begeleidende auto’s kan oversteken.

Begeleidende auto:

Op het dak MOET een blauw bord worden aangebracht met daarop het verkeersbord A51 en eronder het symbool in het wit van een fiets. Het bord moet zodanig geplaatst worden op het voertuig dat het voor de tegenliggers (als de auto de groep vooraf gaat) en het achteropkomende verkeer (als de auto de groep volgt) duidelijk en goed zichtbaar is.

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP