Fietsen in groep

wegkappiteins (grote weergave)

Meer info

In de zomer organiseren heel wat verenigingen fietstochten en trekken de wielertoeristen de baan op. Ook in groep moet men zich als fietser aan de wegcode houden.

In de wegcode zijn er andere regels volgens de grootte van de groep. Een groep fietsers van minder dan 15 personen moet zich houden aan regels van de individuele fietser. Men spreekt dus maar van een groep vanaf 15 personen.

Welke regels gelden voor groepen van meer dan 15 fietsers? 

15 - 50 fietsers

Plaats op openbare weg

 • niet verplicht het fietspad te volgen
 • met twee naast elkaar rijden mag op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven
 • als de rijbaan in rijstroken is verdeeld: enkel de rechterrijstrook gebruiken
 • als de rijbaan niet in rijstroken is verdeeld: niet meer dan de helft van de rijbaan gebruiken

Wegkapitein
MOGEN vergezeld zijn van minimum 2 wegkapiteins.

Begeleidende auto
MOGEN voorafgegaan en gevolgd worden door een begeleidende auto.
Is er maar 1 begeleidende auto, dan MOET deze de groep volgen.

51 - 150 fietsers

Plaats op openbare weg

 • niet verplicht het fietspad te volgen
 • met twee naast elkaar rijden mag op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven
 • als de rijbaan in rijstroken is verdeeld: enkel de rechterrijstrook gebruiken
 • als de rijbaan niet in rijstroken is verdeeld: niet meer dan de helft van de rijbaan gebruiken

Wegkapitein
MOETEN vergezeld zijn van minimum 2 wegkapiteins.

Begeleidende auto
MOETEN voorafgegaan en gevolgd worden door een begeleidende auto.

Meer dan 150 fietsers

Men moet de groep opsplitsen in groepen van maximum 150 fietsers.

Regelgeving

Wegkapiteins:
 • Waken over het goede verloop van de tocht.
 • Moeten minimum 21 jaar oud zijn
 • Aan de linkerarm dragen ze een band met horizontaal de nationale kleuren en in zwarte letters op de gele strook het woord ‘WEGKAPITEIN’

Op kruispunten (waar het verkeer niet wordt geregeld door verkeerslichten of door een bevoegd persoon) mag ten minste één van de wegkapiteins het dwarsende verkeer stilleggen met behulp van het verkeersbord C3, zodat de groep met inbegrip van de begeleidende auto’s kan oversteken.

Begeleidende auto:

Op het dak MOET een blauw bord worden aangebracht met daarop het verkeersbord A51 en eronder het symbool in het wit van een fiets. Het bord moet zodanig geplaatst worden op het voertuig dat het voor de tegenliggers (als de auto de groep vooraf gaat) en het achteropkomende verkeer (als de auto de groep volgt) duidelijk en goed zichtbaar is.

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

LCP