Fietsactie voor scholen

kinderen op de fiets (grote weergave)

Meer info

Elk jaar organiseert de gemeente de fietsactie voor scholen. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar nemen hieraan deel. De politie, de sportraad en de wegkapiteins van verschillende wielerverenigingen werken mee aan het evenement. De actie wil de aandacht vestigen op de veiligheid van de fietser in het verkeer.  De handigheid op de fiets wordt getest op een behendigheidsparcours.

De fietsactie werkt rond ervaren en leren in de praktijk. Gedurende de helft van de voormiddag fietsen de leerlingen op de openbare weg in Oostkamp en de omliggende gemeenten. Tussendoor is er aandacht voor de veiligheid van de fietser in het verkeer en wordt de handigheid op de fiets getest op een behendigheidsparcours.

Op 6 mei 2012 trokken 161 kinderen op pad. Volgende scholen namen deel: VBS De Sprong, VBS De Bosbes, Basisschool Malpertuis, VBS De Kiem en VBS Baliebrugge. De fietsactie vond plaats aan Dominiek Savio op het domein Riderfort in Ruddervoorde. Op dinsdag 8 mei 2012 was het de beurt aan 150 leerlingen van VBS Sint-Pieter, VBS De Vaart, Koning Boudewijnschool en De Klimop. De fietsactie wordt georganiseerd in het park De Valkaart in Oostkamp.

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP