Defect reispas

Uw reis is in de war gelopen omwille van een defect paspoort?

Tengevolge van een productiefout in uw reispas is uw reis niet verlopen zoals voorzien en hebt u schade geleden? U kan in dat geval aan de FOD Buitenlandse Zaken een schadevergoeding vragen voor de geleden schade (bv. vertrek moeten uitstellen of annuleren, in het buitenland moeten blijven in afwachting van nieuw paspoort …).

Procedure

U kan verdere inlichtingen krijgen bij dienst Burgerzaken of op www.schadevergoedingpaspoort.be.

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-bevolking

adres
OostCampus (loket 0), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail
Vandaag open van 9 - 12 uur

Voor enkele producten moet je een afspraak maken:

  • Aanvragen van een (nieuwe) eID, Kids-ID, reispas of rijbewijs
  • Aangifte adreswijziging wanneer deze aangifte niet online kan gebeuren (vb. als een ouder voor het eerst verhuist met minderjarige kinderen)
  • Burgerlijke Stand
  • Vreemdelingen

Afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

algemeen: BeleefOostkamp-cadeaubonnen, vuilniszakken, stickers 'geen reclamedrukwerk', verloren voorwerpen, opladen budgetmeter...

vrije tijd: tickets, reservaties zalen, inschrijvingen activiteiten, sport-je-fitkaarten, fiets- en wandelkaarten,...

burgerzaken-bevolking: identiteitskaarten, kids-ID's, rijbewijzen, reispassen, attesten, orgaandonatie, wettelijk samenwonen tussen 2 inwoners met Belgische nationaliteit...

LCP