Verklaring donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden

De vroegere ‘wilsverklaring voor het wegnemen en transplanteren van organen na overlijden’ is vervangen door de ‘verklaring donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden’.

De nieuwe verklaring registreert niet enkel wat met jouw organen gebeurt na jouw overlijden, maar kan ook jouw wil vastleggen over wat jouw weefsels en cellen moet gebeuren nadat je overlijdt.

Als je in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan ben je automatisch een potentiële donor, tenzij

 • je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens jouw leven
 • of als jouw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de donatie verzetten.

Om er zeker van te zijn dat jouw wil gerespecteerd wordt, kan je een wilsverklaring laten registreren: de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal'.

Wie kan een ‘verklaring donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden’ laten registreren?

 • Bekwame meerderjarigen

Opgelet: een meerderjarige die niet bekwaam is, kan enkel verzet laten uitdrukken door zijn wettelijke vertegenwoordiger of voorlopige bewindvoerder (of naaste verwant als er geen vertegenwoordiger of bewindvoerder is aangesteld).

 • Bekwame minderjarigen (vanaf 12 jaar)

Opgelet: de ouders of voogd van minderjarigen die niet bekwaam zijn, kunnen voor de minderjarige enkel verzet tegen donatie aantekenen.

Procedure

Vanaf 1 juli 2020 kunnen inwoners niet enkel in de gemeente, maar ook bij hun huisarts terecht om hun wil hierover te laten registreren. Meerderjarige inwoners kunnen voortaan ook van thuis uit de registratie in orde brengen via de website www.mijngezondheid.be. Je vindt de link naar deze pagina ook op ons vernieuwde e-loket burgerzaken, bij het formulier ‘verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal’.

Je kan voortaan 4 beslissingen laten vastleggen:

 1. Orgaandonatie voor transplantatie
 2. Donatie menselijk lichaamsmateriaal
  1. Voor transplantatie
  2. Voor de vervaardiging van geneesmiddelen
  3. Voor onderzoek (opgelet: dit is niet hetzelfde als je lichaam aan de wetenschap schenken)

Voor elk van deze vragen kan je verzet aantekenen, uitdrukkelijke toestemming geven of een eerdere wilsverklaring intrekken.

De registratie is gratis.

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-burgerlijke stand

adres
OostCampus (loket 2), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail

Voor vragen en/of een registratie van wijzigingen maak je een afspraak.

 • aangifte huwelijk,
 • aangifte geboorte,
 • erkenning voor de geboorte,
 • aangifte overlijden,
 • vragen over begraafplaatsen,
 • laatste wilsbeschikking,

Ook voor vreemdelingenzaken maak je een afspraak.

Een afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

LCP