Onthaal politie Het Houtsche

Waarvoor kan u terecht aan het onthaal?

  • alle niet-dringende aangiften, klachten of meldingen
  • afgifte van gevonden voorwerpen (deze gevonden   voorwerpen worden nadien bijgehouden door de dienst Burgerzaken waar ze opgehaald kunnen worden door de eigenaar)
  • wapens: alle inlichtingen over wapens en de reglementering kan men verkrijgen bij de politie.
  • aanvraag vakantietoezicht op de woningen
  • aanvraag advies inbraakbeveiliging woning

 

Openingsuren & contact

LCP