Zorgteam

foto zorgteam (grote weergave)

Een team van politiemensen zorgt voor crisishulpverlening aan slachtoffers van misdrijven alsook in het kader van de jeugd- en gezinsproblematiek

Meer info

Coördinator: hoofdinspecteur Stefanie Vandaele
t 050 82 08 00 | f 050 25 26 85.

Openingsuren & contact

LCP