Bosbeheerplan

Op basis van een begininventaris geeft een beheerplan aan waar u met het beheer van uw bos heen wilt. Het legt de ecologische, economische, sociale, educatieve, milieubeschermende en wetenschappelijke doelstellingen vast die u met uw bos wilt bereiken. Het somt ook alle werkzaamheden en handelingen op die nodig zijn om die beheerdoelstellingen zo efficiënt mogelijk te realiseren. Elk beheerplan heeft in de regel een looptijd van 20 jaar. Voor alle werkzaamheden die in een goedgekeurd beheerplan zijn opgesomd, hebt u geen aparte vergunning meer nodig. Voor bepaalde werken moet u eventueel wel een natuurvergunning of een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.

Meer info

De gemeente Oostkamp heeft een uitgebreid bosbeheerplan opgemaakt zowel voor Zorgvliet als voor het Nieuwenhovebos. Uit het plan vloeien acties voort gericht op een duurzaam bosbeheer en bossen met een grotere ecologische diversiteit en waarde.

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail

Tijdens de lockdown voorjaar 2021, werkt het Loket Wonen & Omgeving enkel op afspraak. 

Afspraak maken: tel 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be – online

LCP