Erkenning voor de geboorte

Wanneer een ongehuwde vrouw een kind krijgt, staat de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien van de moeder. Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen.

Voorwaarden

De erkenning kan plaatsvinden voor de bevalling en moet gebeuren door de ongehuwde vader. De toestemming van de moeder is nodig. Het kind krijgt dan de naam van de vader.

Procedure

  • Indien beide ouders ongehuwd zijn, volstaat het dat beide ouders zich bij de dienst Burgerzaken aanbieden voor het opstellen van de akte.
  • Wanneer één van beiden of beiden gehuwd zijn of gehuwd geweest zijn, kunnen vrij ingewikkelde procedures van toepassing zijn. Informeer je goed bij onze dienst Burgerzaken.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart van de moeder en de vader;
  • Attest van de geneesheer met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum.

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-burgerlijke stand

adres
OostCampus (loket 2), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail

Voor vragen en/of een registratie van wijzigingen maak je een afspraak.

  • aangifte huwelijk,
  • aangifte geboorte,
  • erkenning voor de geboorte,
  • aangifte overlijden,
  • vragen over begraafplaatsen,
  • laatste wilsbeschikking,

Ook voor vreemdelingenzaken maak je een afspraak.

Een afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

LCP