Milieuvergunningen en meldingen

Bij de dienst Milieu kunt u terecht voor:

  • inlichtingen over of aanvragen van milieuvergunningen, meldingen, openbaar onderzoeken.
  • klachten over hinderlijke inrichtingen, inzage van vergunningen.
  • informatie over afvalverwijdering, afvalwaterlozing, bodemattesten,…

 

Meer info

Sedert 1 september 1991 heeft in Vlaanderen het VLAREM, het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, alle tot dan bestaande exploitatie- en milieuvergunningsprocedures vervangen. Een belangrijk onderdeel van VLAREM is de lijst en de indeling van de als hinderlijk beschouwde inrichtingen. Afhankelijk van de graad waarin inrichtingen belastend zijn voor de mens en het leefmilieu deelt VLAREM ze in drie klassen. Daarbij wordt vooral rekening gehouden met de omvang en het vermogen van toestellen en installaties.

Inrichtingen die sterker belastend zijn behoren tot klasse 1 of 2 en zijn vergunningsplichtig (m.a.w. ze hebben een vergunning nodig); minder belastende inrichtingen behoren tot klasse 3 en zijn meldingsplichtig.

Aanvraag richten tot

  • meldingen: klasse 3-inrichtingen, overname van vergunde klasse 2-inrichtingen, kleine veranderingen aan vergunde klasse 2-inrichtingen: te richten aan het College van Burgemeester en Schepenen;
  • vergunningsaanvragen klasse 2:  te richten aan het College van Burgemeester en Schepenen;
  • vergunningsaanvragen klasse 1, overnames klasse 1-inrichtingen : te richten aan de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen.

 

Procedure

De aanvraag- en meldingsformulieren vindt u hier.

 

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP