Milieuvergunningen en meldingen

Bij de dienst Milieu kunt u terecht voor:

  • inlichtingen over of aanvragen van milieuvergunningen, meldingen, openbaar onderzoeken.
  • klachten over hinderlijke inrichtingen, inzage van vergunningen.
  • informatie over afvalverwijdering, afvalwaterlozing, bodemattesten,…

 

Meer info

Sedert 1 september 1991 heeft in Vlaanderen het VLAREM, het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, alle tot dan bestaande exploitatie- en milieuvergunningsprocedures vervangen. Een belangrijk onderdeel van VLAREM is de lijst en de indeling van de als hinderlijk beschouwde inrichtingen. Afhankelijk van de graad waarin inrichtingen belastend zijn voor de mens en het leefmilieu deelt VLAREM ze in drie klassen. Daarbij wordt vooral rekening gehouden met de omvang en het vermogen van toestellen en installaties.

Inrichtingen die sterker belastend zijn behoren tot klasse 1 of 2 en zijn vergunningsplichtig (m.a.w. ze hebben een vergunning nodig); minder belastende inrichtingen behoren tot klasse 3 en zijn meldingsplichtig.

Aanvraag richten tot

  • meldingen: klasse 3-inrichtingen, overname van vergunde klasse 2-inrichtingen, kleine veranderingen aan vergunde klasse 2-inrichtingen: te richten aan het College van Burgemeester en Schepenen;
  • vergunningsaanvragen klasse 2:  te richten aan het College van Burgemeester en Schepenen;
  • vergunningsaanvragen klasse 1, overnames klasse 1-inrichtingen : te richten aan de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen.

 

Procedure

De aanvraag- en meldingsformulieren vindt u hier.

 

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 860 of milieu@oostkamp.be - online

LCP