Premie verbetering of aanpassing woning Vlaamse overheid

huis (grote weergave)

De Vlaamse verbeteringspremie is een financiële tegemoetkoming voor wie zijn woning wil verbeteren of uitbreiden omdat die niet meer aan de normen voldoet. Ze kan toegekend worden wanneer:

  • verbeteringswerkzaamheden worden uitgevoerd aan de woning (bv sanitair, de verwarmingstoestellen of de elektriciteitsinstallaties zijn verouderd);
  • de woning uitgebreid wordt omdat er teveel personen op een te kleine oppervlakte wonen;

 

Meer info

De verbeteringspremie kan aangevraagd worden door de bewoner of de verhuurder van een woning.

De verbeteringspremie kan toegekend worden indien je aan een aantal voorwaarden voldoet ivm inkomen, woning, facturen en een bijkomende voorwaarde ivm de periode waarin je de premie kan aanvragen.

Het premiebedrag varieert tussen 100 euro en 1.500 euro en ligt vast per bouwonderdeel. De juiste bedragen kan je raadplegen op de onderstaande website.

Meer info:  verbeteringspremie: http://www.bouwenenwonen.be/home/premies_en_andere_steunmaatregelen/vlaamse_verbeteringspremie

 

Openingsuren & contact

dienst Ruimtelijke Ordening

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 850
e-mail
Vandaag gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP