Premie verbetering of aanpassing woning Vlaamse overheid

huis (grote weergave)

De Vlaamse verbeteringspremie is een financiële tegemoetkoming voor wie zijn woning wil verbeteren of uitbreiden omdat die niet meer aan de normen voldoet. Ze kan toegekend worden wanneer:

  • verbeteringswerkzaamheden worden uitgevoerd aan de woning (bv sanitair, de verwarmingstoestellen of de elektriciteitsinstallaties zijn verouderd);
  • de woning uitgebreid wordt omdat er teveel personen op een te kleine oppervlakte wonen;

 

Meer info

De verbeteringspremie kan aangevraagd worden door de bewoner of de verhuurder van een woning.

De verbeteringspremie kan toegekend worden indien je aan een aantal voorwaarden voldoet ivm inkomen, woning, facturen en een bijkomende voorwaarde ivm de periode waarin je de premie kan aanvragen.

Het premiebedrag varieert tussen 100 euro en 1.500 euro en ligt vast per bouwonderdeel. De juiste bedragen kan je raadplegen op de onderstaande website.

Meer info:  verbeteringspremie: http://www.bouwenenwonen.be/home/premies_en_andere_steunmaatregelen/vlaamse_verbeteringspremie

 

Openingsuren & contact

dienst Ruimtelijke Ordening

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 850
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Voor de volgende specifieke zaken is het aangeraden een afspraak te maken:

  • vragen m.b.t. masterplannen, nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen, ruimtelijke visie, structuurplannen;
  • bespreking voorontwerpen van verkavelingen en/of groepswoningbouwprojecten, wijzigingen bestaande verkavelingen, splitsen van gronden;
  • vragen m.b.t. ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten, landbouw, milieu;
  • vragen m.b.t. grotere bouwprojecten, ver- her- of nieuwbouw van bedrijven of meergezinswoningen.

Afspraak maken: 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be - online

LCP