Erkenningsvoorwaarden Oostkampse verenigingen en organisaties

De gemeente ondersteunt verenigingen en organisaties die in onze gemeente actief zijn. Deze steun kan bestaan uit logistieke steun (ter beschikking stellen van accommodatie en materiaal tegen de vastgestelde tarieven), communicatieve steun (door informatieverspreiding via de gemeentelijke communicatiekanalen die de gemeente hiervoor geschikt acht) en/of financiële ondersteuning (voor de Oostkampse erkende verenigingen en dit op basis van de voorwaarden die in het specifiek toelagereglement worden gesteld). Enkel door de gemeente Oostkamp erkende verenigingen komen voor een of meerdere van deze ondersteuningsvormen in aanmerking.

Wat meebrengen

Het ingevulde aanvraagformulier en de nodige bewijsstukken.

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Sport

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 900
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP