Erkenning na de geboorte

Wanneer een ongehuwde vrouw een kind krijgt, dan staat de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien van de moeder. Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen.

Voorwaarden

 • Wanneer het kind jonger is dan 12 jaar moet enkel de moeder toestemmen.
 • Wanneer het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten zowel moeder als kind toestemmen.
 • Wanneer het kind meerderjarig is, moet enkel het kind toestemmen.

Procedure

 • Indien beide ouders ongehuwd zijn, volstaat het dat beide ouders zich bij de dienst Burgerzaken aanbieden voor het opstellen van de akte. Neem contact op met de burgerlijke stand van de geboorteplaats.
 • Wanneer één van beiden of beiden gehuwd zijn of gehuwd geweest zijn, kunnen vrij ingewikkelde procedures van toepassing zijn. Informeer je goed bij onze dienst Burgerzaken.

Wat meebrengen

 • Volledig afschrift van de geboorteakte
 • Identiteitskaart van de ouders
 • Eventueel identiteitskaart van het kind

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-burgerlijke stand

adres
OostCampus (loket 2), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail

Voor vragen en/of een registratie van wijzigingen maak je een afspraak.

 • aangifte huwelijk,
 • aangifte geboorte,
 • erkenning voor de geboorte,
 • aangifte overlijden,
 • vragen over begraafplaatsen,
 • laatste wilsbeschikking,

Ook voor vreemdelingenzaken maak je een afspraak.

Een afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

LCP