Energiepremies Eandis

10-11_Energiepremies-Shutterstock (grote weergave)

De Vlaamse netbeheerder Eandis geeft premies voor energiebesparende maatregelen.

Voor bestaande woningen gaat dit om de volgende werken:

 • dakisolatie of zolderisolatie;
 • buitenmuur- of spouwisolatie;
 • vloerisolatie;
 • hoogrendementsbeglazing;
 • warmtepomp;
 • zonneboiler voor warm water (eventueel met ruimteverwarming);
 • condensatieketel (enkel voor beschermde afnemers).

Voor nieuwe woningen geldt een nieuwe premieregeling.

Nieuwbouwers die het beter doen dan het verplichte energieprestatiepeil (E-peil), hebben recht op een premie. De premie varieert in functie van de aanvraagdatum van de stedenbouwkundige vergunning en in functie van het energieprestatiepeil van de nieuwe woning.Het energieprestatiepeil of E-peil, is een maat voor het energieverbruik van uw woning en de vaste installaties ervan. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger je woning.

Voorwaarden

De voorwaarden worden uitgebreid uiteengezet op de website van Eandis.

Procedure

 • Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in en onderteken het.
 • Laat, indien gevraagd, de aannemer of verkoper het attest op de premieaanvraag invullen, ondertekenen en afstempelen.
 • Voeg een kopie van de factuur of facturen bij de aanvraag, met vermelding van de gegevens gevraagd in de actievoorwaarden. Indien de gevraagde gegevens niet worden vermeld, kan Eandis niet overgaan tot de uitbetaling van de premie.
 • Bezorg alles tijdig aan Eandis:
  • elektronisch via www.eandis.be
  • via mail : reg@eandis.be
  • via post: Eandis REG-afdeling, Postbus 10020, 2800 Mechelen
  • dien de aanvraag in bij een van de klantenkantoren van Eandis
  • via fax : 09 263 48 56

Wat meebrengen

Indien je enkel inlichtingen wenst, moet je niets meebrengen.

Bedrag

Zie onderstaande website

Praktisch

De Woonwinkel

Groenestraat 20, 8210 Zedelgem

zitdag in OostCampus: loket welzijn (loket 3), Siemenslaan 1, Oostkamp

tel.050 250 138
info@dewoonwinkel.be visitekaartje
openingsuren dienst
LCP