Energiepremies FLUVIUS

10-11_Energiepremies-Shutterstock (grote weergave)

De Vlaamse netbeheerder Fluvius geeft premies voor energiebesparende maatregelen.

Voor bestaande woningen gaat dit om de volgende werken:

 • dakisolatie of zolderisolatie;
 • buitenmuur- of spouwisolatie;
 • vloerisolatie;
 • hoogrendementsbeglazing;
 • warmtepomp;
 • zonneboiler voor warm water (eventueel met ruimteverwarming);
 • condensatieketel (enkel voor beschermde afnemers).

Voor nieuwe woningen geldt een nieuwe premieregeling.

Nieuwbouwers die het beter doen dan het verplichte energieprestatiepeil (E-peil), hebben recht op een premie. De premie varieert in functie van de aanvraagdatum van de stedenbouwkundige vergunning en in functie van het energieprestatiepeil van de nieuwe woning.Het energieprestatiepeil of E-peil, is een maat voor het energieverbruik van uw woning en de vaste installaties ervan. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger je woning.

Voorwaarden

De voorwaarden worden uitgebreid uiteengezet op de website van Fluvius.

Procedure

 • Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in en onderteken het.
 • Laat, indien gevraagd, de aannemer of verkoper het attest op de premieaanvraag invullen, ondertekenen en afstempelen.
 • Voeg een kopie van de factuur of facturen bij de aanvraag, met vermelding van de gegevens gevraagd in de actievoorwaarden. Indien de gevraagde gegevens niet worden vermeld, kan Eandis niet overgaan tot de uitbetaling van de premie.
 • Bezorg alles tijdig aan Eandis:
  • elektronisch via www.fluvius.be
  • via mail : reg@fluvius.be
  • via post: Fluvius REG-afdeling, Postbus 10020, 2800 Mechelen
  • dien de aanvraag in bij een van de klantenkantoren van Fluvius
  • via fax : 09 263 48 56

Wat meebrengen

Indien je enkel inlichtingen wenst, moet je niets meebrengen.

Bedrag

Zie onderstaande website

Praktisch

De Woonwinkel

Groenestraat 20, 8210 Zedelgem

zitdag in OostCampus: loket welzijn (loket 3), Siemenslaan 1, Oostkamp -  elke donderdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur

Omwille van de huidige maatregelen in functie van de corona-crisis, is de dienstverlening aangepast: er wordt enkel gewerkt op afspraak. Bel hiervoor naar het algemeen nummer van De Woonwinkel 050 250 138 of stuur een e-mail: info@dewoonwinkel.be

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar is De Woonwinkel gesloten. Op donderdag 30 december zal er dus geen zitdag zijn in OostCampus.

tel.050 250 138
info@dewoonwinkel.be visitekaartje
openingsuren dienst
LCP