Gemeentelijk Ruimtelijke Structuurplan

U vindt hier het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). Het GRS is goedgekeurd op 14 september 2006 door de bestendige deputatie. Binnen dit besluit zijn een aantal elementen uitgesloten. Dit moet altijd samen met de tekst en de kaarten van het GRS gelezen worden.

Hieronder kunt u het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan downloaden.

Meer info

Het GRS bestaat uit drie delen:

  • Het informatief gedeelte
  • Het richtinggevend gedeelte
  • Het bindend gedeelte

Het goedgekeurd GRS ligt samen met het goedkeuringsbesluit, het advies van de GECORO en het vaststellingsbesluit van de Gemeenteraad ter inzage bij dienst Ruimtelijke Ordening (loket 5 OostCampus). U kan het GRS (tekst en kaarten) ontvangen op cd-rom voor 6,00 euro.

Openingsuren & contact

dienst Ruimtelijke Ordening

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 850
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Voor de volgende specifieke zaken is het aangeraden een afspraak te maken:

  • vragen m.b.t. masterplannen, nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen, ruimtelijke visie, structuurplannen;
  • bespreking voorontwerpen van verkavelingen en/of groepswoningbouwprojecten, wijzigingen bestaande verkavelingen, splitsen van gronden;
  • vragen m.b.t. ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten, landbouw, milieu;
  • vragen m.b.t. grotere bouwprojecten, ver- her- of nieuwbouw van bedrijven of meergezinswoningen.

Afspraak maken: 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be - online

LCP