Algemene info: inlichtingen en bouwaanvragen

  • stedenbouwkundige vergunning: aanvraagformulieren en informatie over aanvragen
  • de algemene regel is dat een stedenbouwkundige vergunning nodig is voor het bouwen, afbreken, herbouwen, verbouwen (zowel buiten als binnen het gebouw) van een constructie. Daarnaast is er ook een stedenbouwkundige vergunning nodig voor het ontbossen, vellen van hoogstammige bomen, reliëfwijzigingen, gebruikswijzigingen, publiciteitsborden of uithangborden, aanleggen van recreatieve terreinen waaronder een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld, een zwembad.
  • voor bepaalde werken is er geen stedenbouwkundige vergunning nodig. Informeer daarvoor bij de dienst Ruimtelijke Ordening.
  • voor de meeste bouwvergunningen is een architect vereist, maar er zijn vrijstellingen. Informeer steeds vooraf.
  • stedenbouwkundige attesten en stedenbouwkundige inlichtingen

Openingsuren & contact

dienst Ruimtelijke Ordening

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 850
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Voor de volgende specifieke zaken is het aangeraden een afspraak te maken:

  • vragen m.b.t. masterplannen, nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen, ruimtelijke visie, structuurplannen;
  • bespreking voorontwerpen van verkavelingen en/of groepswoningbouwprojecten, wijzigingen bestaande verkavelingen, splitsen van gronden;
  • vragen m.b.t. ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten, landbouw, milieu;
  • vragen m.b.t. grotere bouwprojecten, ver- her- of nieuwbouw van bedrijven of meergezinswoningen.

Afspraak maken: 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be - online

LCP