Algemene info: inlichtingen en bouwaanvragen

  • stedenbouwkundige vergunning: aanvraagformulieren en informatie over aanvragen
  • de algemene regel is dat een stedenbouwkundige vergunning nodig is voor het bouwen, afbreken, herbouwen, verbouwen (zowel buiten als binnen het gebouw) van een constructie. Daarnaast is er ook een stedenbouwkundige vergunning nodig voor het ontbossen, vellen van hoogstammige bomen, reliëfwijzigingen, gebruikswijzigingen, publiciteitsborden of uithangborden, aanleggen van recreatieve terreinen waaronder een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld, een zwembad.
  • voor bepaalde werken is er geen stedenbouwkundige vergunning nodig. Informeer daarvoor bij de dienst Ruimtelijke Ordening.
  • voor de meeste bouwvergunningen is een architect vereist, maar er zijn vrijstellingen. Informeer steeds vooraf.
  • stedenbouwkundige attesten en stedenbouwkundige inlichtingen

Openingsuren & contact

dienst Ruimtelijke Ordening

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 850
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP