Grachten - onderhoud

Wat zijn grachten?

Grachten vormen een open afvoer- en infiltratiesysteem voor regenwater. Ze zijn groter dan (riool)buizen, waardoor plotse, grote hoeveelheden regenwater beter opgevangen en tijdelijk bijgehouden worden. Zo daalt het risico op overstromingen.

Open grachten laten ook infiltratie van water in de bodem toe. Daarom is het belangrijk om grachten open te houden en zo weinig mogelijk in te buizen.

Wie onderhoudt de grachten?

  • Private grachten: onderhoud door de eigenaar of gebruiker (huurder of pachter) van de aanpalende gronden. Bij geschillen is de vrederechter bevoegd.
  • Baangrachten: gemeentelijke grachten worden door de gemeente onderhouden.

Tips voor het onderhoud van uw private gracht

  • Maai de planten op de oevers na 15 juni en liefst zelfs na 15 september. U doet dit best met een zeis of bosmaaier, tot op een hoogte van 10 cm boven de grond. Voer indien mogelijk het maaisel af en composteer het. Dan zullen er op termijn meer plantensoorten groeien langs de gracht en is de gracht beter bestand tegen erosie.
  • Ruim de planten in de gracht op om verlanding (open water wordt dan gracht) tegen te gaan. Dat doet u best in het najaar (na 15 september, maar voor de vorst) en volgens een beurtrol: verdeel de gracht in twee of drie delen en pak elk jaar een ander deel aan. Voer het onderhoud uit met de hand en probeer 20 cm van de bodem af te blijven zodat bodem en wortels niet worden aangetast.
  • Als de gracht dichtslibt, moet het slib geruimd worden. Als het slib van goede kwaliteit is, kan u het in de tuin gebruiken. Als u het slib naast de gracht laat liggen, gaan brandnetels overwoekeren en neemt de erosie toe.

Meldingen

Problemen met baangrachten kan u melden bij de dienst Publieke Ruimte.

info   OostCampus | wonen & omgeving | tel 050 819 880 | wegen@oostkamp.be

 

 

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

LCP