Onderhoud voetpaden

De gemeente staat in voor herstellingen in de voetpaden of aanleg van nieuwe voetpaden.

Belangrijk punt: de gemeente staat niet in voor het herstel van werken van de nutsmaatschappijen.

De aanleg van opritten voor het gedeelte op openbaar domein gebeurt ook door de gemeente. U kan dit aanvragen via wegen@oostkamp.be of openbarewerken@oostkamp.be .

 

Meer info

Wist u dat elke inwoner zijn voetpad en straatgoot moeten vegen en het rioolrooster vrijhouden? Elk seizoen vraagt een specifiek onderhoud. In de herfst is het belangrijk om de bladeren samen te harken. Na een regenbui vormen deze een gladde laag en zijn ze gevaarlijk voor voetgangers. Bij sneeuw maakt men het voetpad vrij en bij ijzel strooit men best as, zand en/of zout. Het bestuur dankt iedereen voor zijn medewerking.

Tip:

Het onkruid manueel verwijderen is de enige toegelaten en ecologische oplossing. Zout en chemische producten vervuilen het grondwater.

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP