Onderhoud wegen

Gemeentelijke wegen

Informatie en/of klachten over de (her)aanleg, verbeteringswerken of herstellingswerken van gemeentelijke wegen, bruggen, voetpaden, riolering, waterlopen,… : dienst Publieke Ruimte

Meer info

Aanleg en onderhoud wegdek

De gewestwegen worden onderhouden door de Administratie Wegen en Verkeer van het Vlaamse Gewest.

- Meldingen van problemen/ongemakken op en langs gewestwegen en/of bijhorende fietspaden doorgeven kan via www.meldpuntwegen.be of via het gratis telefoonnummer 1700 van de Vlaamse overheid (elke werkdag vanaf 9 uur tot 19 uur)

- Hoofdzetel Wegen en Verkeer West-Vlaanderen | Markt 1, 8000 Brugge | tel 050 441 120 | fax 050 342 381 | wegen.westvlaanderen@vlaanderen.be | wegen.vlaanderen.be.

- Aanleg en onderhoud: tel 050 441 111 | fax 050 342 381

- Wie vergunningen of toelatingen nodig heeft om werken uit te voeren aan de gevel of oprit en daarbij een stuk openbaar domein inneemt dat gewestweg is, neemt contact op met Sectie Exploitatie en Beheer, Rijselstraat 231, 8200 Brugge | tel 050 404 900 | fax 050 301 130 | wegen.westvlaanderen.districtbrugge@mow.vlaanderen.be 

 

 

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP