Onderhoud wegen

Gemeentelijke wegen

Informatie en/of klachten over de (her)aanleg, verbeteringswerken of herstellingswerken van gemeentelijke wegen, bruggen, voetpaden, riolering, waterlopen,… : dienst Publieke Ruimte

Meer info

Aanleg en onderhoud wegdek

De gewestwegen worden onderhouden door de Administratie Wegen en Verkeer van het Vlaamse Gewest.

- Meldingen van problemen/ongemakken op en langs gewestwegen en/of bijhorende fietspaden doorgeven kan via www.meldpuntwegen.be of via het gratis telefoonnummer 1700 van de Vlaamse overheid (elke werkdag vanaf 9 uur tot 19 uur)

- Hoofdzetel Wegen en Verkeer West-Vlaanderen | Markt 1, 8000 Brugge | tel 050 441 120 | fax 050 342 381 | wegen.westvlaanderen@vlaanderen.be | wegen.vlaanderen.be.

- Aanleg en onderhoud: tel 050 441 111 | fax 050 342 381

- Wie vergunningen of toelatingen nodig heeft om werken uit te voeren aan de gevel of oprit en daarbij een stuk openbaar domein inneemt dat gewestweg is, neemt contact op met Sectie Exploitatie en Beheer, Rijselstraat 231, 8200 Brugge | tel 050 404 900 | fax 050 301 130 | wegen.westvlaanderen.districtbrugge@mow.vlaanderen.be 

 

 

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

LCP