Aangifte overlijden

kruis in wolken (grote weergave)

Van elk overlijden moet zo spoedig mogelijk aangifte gedaan worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden plaatsvindt. Bij overlijden is het noodzakelijk een arts te verwittigen. De arts vult een formulier (model IIIC) in om het overlijden vast te stellen. Indien het overlijden verdacht of gewelddadig lijkt, wordt de politie verwittigd.

Procedure

De aangifte gebeurt bij de dienst Burgerzaken door een familielid of door een begrafenisondernemer.

Wat meebrengen

 • doktersattest model III C, waaruit blijkt dat het overlijden is vastgesteld
 • identiteitskaart van de overledene
 • rijbewijs van de overledene
 • eventueel huwelijksboekje
 • eventueel parkeerkaart
 • identiteitskaart van de aangever

Bedrag

Gratis

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-burgerlijke stand

adres
OostCampus (loket 2), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail

Voor vragen en/of een registratie van wijzigingen maak je een afspraak.

 • aangifte huwelijk,
 • aangifte geboorte,
 • erkenning voor de geboorte,
 • aangifte overlijden,
 • vragen over begraafplaatsen,
 • laatste wilsbeschikking,

Ook voor vreemdelingenzaken maak je een afspraak.

Een afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

LCP