Selectief slopen

In Vlaanderen komt er jaarlijks ongeveer tien miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Dit is drie keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen. Het apart inzamelen van de verschillende afvalstromen bij sloop- en verbouwingswerken zorgt voor maximaal hergebruik / recyclage, waardoor minder afval naar de stortplaats gevoerd moet worden.

Meer info

Wat is selectief slopen:
- alle afvalstromen afzonderlijk houden (asbest, glas, hout, kunststof…)

Wanneer selectief slopen:
- niet bij kleine verbouwingen (bv. uitbreken van een badkamer)
- wel bij grote verbouwingen waarbij een bouwvergunning vereist is
- wel bij werken waar veel steenpuin bij vrij komt (bv. heraanleggen oprit of terras)

Hoe selectief slopen:
- eerst de gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbesthoudende materialen, verwijderen. Het is sterk aanbevolen om hiervoor een beroep te doen op professionele asbestverwijderaars.
- de niet-gevaarlijke afvalstoffen, zoals glas, hout, kunststoffen, etc., afzonderlijk inzamelen.

Waarom:
- Door de afvalstromen afzonderlijk te houden ontstaan zuivere stromen en kunnen deze maximaal benut worden (hergebruik en recyclage). Voorbeeld: steenpuin wordt gebroken en gebruikt voor de productie van stabilisé of beton.
- Financieel voordeel: deze stroom moet niet eerst gesorteerd worden, alvorens te recycleren. Daardoor is bijvoorbeeld een container zuiver steenpuin goedkoper dan een container gemengd afval.

 

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail
Vandaag gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP