Selectief slopen

In Vlaanderen komt er jaarlijks ongeveer tien miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Dit is drie keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen. Het apart inzamelen van de verschillende afvalstromen bij sloop- en verbouwingswerken zorgt voor maximaal hergebruik / recyclage, waardoor minder afval naar de stortplaats gevoerd moet worden.

Meer info

Wat is selectief slopen:
- alle afvalstromen afzonderlijk houden (asbest, glas, hout, kunststof…)

Wanneer selectief slopen:
- niet bij kleine verbouwingen (bv. uitbreken van een badkamer)
- wel bij grote verbouwingen waarbij een bouwvergunning vereist is
- wel bij werken waar veel steenpuin bij vrij komt (bv. heraanleggen oprit of terras)

Hoe selectief slopen:
- eerst de gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbesthoudende materialen, verwijderen. Het is sterk aanbevolen om hiervoor een beroep te doen op professionele asbestverwijderaars.
- de niet-gevaarlijke afvalstoffen, zoals glas, hout, kunststoffen, etc., afzonderlijk inzamelen.

Waarom:
- Door de afvalstromen afzonderlijk te houden ontstaan zuivere stromen en kunnen deze maximaal benut worden (hergebruik en recyclage). Voorbeeld: steenpuin wordt gebroken en gebruikt voor de productie van stabilisé of beton.
- Financieel voordeel: deze stroom moet niet eerst gesorteerd worden, alvorens te recycleren. Daardoor is bijvoorbeeld een container zuiver steenpuin goedkoper dan een container gemengd afval.

 

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail

Tijdens de lockdown voorjaar 2021, werkt het Loket Wonen & Omgeving enkel op afspraak. 

Afspraak maken: tel 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be – online

LCP