De Woonwinkel

Inwoners kunnen terecht in De Woonwinkel voor informatie, advies en begeleiding over wonen.

Huren:

 • Een overzicht van woningen die te huur staan in de regio, info over de Vlaamse Huursubsidie, een checklist om te controleren of een woning in goede staat is.
 • Huren van een sociale woning: wat zijn de voorwaarden, hulp bij inschrijving bij de sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor.
 • Informatie over de huurwetgeving, de minimumvereisten waaraan een huurwoning moet voldoen, huurcontracten, de duur van de huurovereenkomst, kwaliteitsvoorwaarden, de indexering van de huurprijs, de verkoop van een verhuurde woning, …

Kopen

 • de voorwaarden voor de aankoop van een sociale woning
 • informatie over sociale leningen bij het Vlaams Woningfonds, De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de erkende kredietmaatschappijen. 

Energie

 • advies om uw energiefactuur te doen dalen, praktische en haalbare tips over rationeel energieverbruik in uw woning 

Kwaliteit

 • info over de minimale kwaliteitseisen waaraan een woning moet voldoen
 • wat te doen als uw woning niet voldoet aan de minimumcriteria
 • info en advies over ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde, leegstaande of verwaarloosde gebouwen

Premies verbouwen

 • Advies, informatie en begeleiding over de verschillende energie- en verbouwingspremies.
 • Informatie over de goedkope energielening via WVI, duurzaam planadvies, energiescans. 

Meer info

DE Woonwinkel werkt mee aan kwaliteitsvolle huisvesting

De woonwinkel informeert over de minimale kwaliteitseisen waaraan een woning moet voldoen. Ze bekijken wat u kan ondernemen als uw woning niet voldoet aan de minimumcriteria. Bij een conflict tussen eigenaar en huurder kan de Woonwinkel bemiddelend optreden.

Bij de Woonwinkel kan u ook terecht voor informatie en advies over de “procedure ongeschikt, overbewoond  en onbewoonbaar verklaarde woningen”. Ze begeleiden de eigenaar en de huurder in bij het zoeken naar oplossingen om de woning terug in orde te brengen.  

Verder vindt u bij de Woonwinkel informatie over:

 • het verkopen of verhuren van een woning.
 • welke keuringsattesten u moet voorleggen.
 • welke werken u moet uitvoeren om aan de hedendaagse kwaliteitseisen te voldoen.
 • voor welke werken u kan premies aanvragen.
 • voordelen van verhuren via het sociaal verhuurkantoor t.o.v. rechtstreeks verhuren op de private markt.
 • welke gebreken u zelf moet herstellen als huurder en welke moeten hersteld worden door de eigenaar.

Praktisch

De Woonwinkel

Groenestraat 20, 8210 Zedelgem

zitdag in OostCampus: loket welzijn (loket 3), Siemenslaan 1, Oostkamp

tel.050 250 138
dewoonwinkel@bdoz.be visitekaartje
openingsuren dienst
LCP