Nachtoppas - toelage

Zorgbehoevende volwassenen die nood hebben aan nachtoppas krijgen financiële ondersteuning.

Meer info

Vastgesteld op de OCMW-raad van 19 december 2019.

Gepubliceerd op 23 december 2019.

Voorwaarden

  • •21 jaar zijn op datum van de aanvraag- nood hebben aan nachtoppas thuis

•de dienstverlening gebeurt door een erkende dienst voor oppashulp

Procedure

  • Een aanvraagformulier invullen en een bewijsdocument opvragen bij de dienst voor oppashulp met het aantal nachten aan nachtoppas thuis.
  • Het ingevulde aanvraagformulier en het bewijsdocument indienen aan loket Welzijn in OostCampus.
  • De aanvraag gebeurt halfjaarlijks en moet in de loop van juli (uitbetaling in augustus) of januari (uitbetaling februari) worden ingediend.

De formulieren vindt u in het digitaal loket, onderaan deze pagina.

Wat meebrengen

Bewijsdocument van een erkende dienst voor oppashulp met het aantal nachten aan nachtoppas thuis.

Bedrag

Toelage van 5 euro per nacht met een max. van 65 euro per 6 maanden.

Digitaal loket

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 19 uur
LCP