Nachtoppas - toelage

Zorgbehoevende volwassenen die nood hebben aan nachtoppas krijgen financiële ondersteuning.

Meer info

Vastgesteld op de OCMW-raad van 19 december 2019.

Gepubliceerd op 23 december 2019.

Voorwaarden

  • •21 jaar zijn op datum van de aanvraag- nood hebben aan nachtoppas thuis

•de dienstverlening gebeurt door een erkende dienst voor oppashulp

Procedure

  • Een aanvraagformulier invullen en een bewijsdocument opvragen bij de dienst voor oppashulp met het aantal nachten aan nachtoppas thuis.
  • Het ingevulde aanvraagformulier en het bewijsdocument indienen aan loket Welzijn in OostCampus.
  • De aanvraag gebeurt halfjaarlijks en moet in de loop van juli (uitbetaling in augustus) of januari (uitbetaling februari) worden ingediend.

De formulieren vindt u in het digitaal loket, onderaan deze pagina.

Wat meebrengen

Bewijsdocument van een erkende dienst voor oppashulp met het aantal nachten aan nachtoppas thuis.

Bedrag

Toelage van 5 euro per nacht met een max. van 65 euro per 6 maanden.

Digitaal loket

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP