Mantelzorgpremie

Vanaf 1 maart 2022 wordt de mantelzorgpremie vervangen door een mantelzorgattentie. Op deze pagina vind je meer informatie terug en kan je de mantelzorgattentie aanvragen.

Inwoners uit Oostkamp die thuis instaan voor de verzorging van zorgbehoevende ouders, grootouders of inwonende personen met een handicap, krijgen een toelage uit waardering voor hun engagement.

Het bedrag varieert volgens de leeftijd en familieverwantschap van de zorgbehoevende (240 euro/jaar, 480 euro/jaar of 720 euro/jaar). 

De zorgverstrekker woont op hetzelfde adres van de zorgbehoevende die minstens 21 jaar oud is en die voldoet aan de volgende voorwaarden: 

Moet voldoen aan twee van de omschrijvingen onder 1 tot 3, hetzij aan de omschrijving onder 4 of 5:

  1. kan zich zonder hulp van derden of ander hulpmiddel binnenshuis niet verplaatsen
  2. voedsel moet bereid en hapklaar gemaakt worden (snijden, mixen of andere textuurwijzigingen)
  3. behoeft iedere dag een toilet dat door een ander persoon moet worden uitgevoerd
  4. is niet meer in de mogelijkheid te leven zonder toezicht, zich bewust te zijn van gevaar en het gevaar te kunnen vermijden
  5. is ernstig gestoord in oriënteringszin van tijd en ruimte 

De aanvraag gebeurt bij het loket Welzijn. U ontvangt  2 aanvraagformulieren en een zorgenplan dat u moet vervolledigen en laten tekenen door de verschillende zorgverstrekkers. 

De toekenning wordt beslist, na huisbezoek door een maatschappelijk assistent van het OCMW. Op basis van het advies neemt de OCMW-raad een beslissing en wordt de premie toegekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van de aanvraag.

De huisarts moet het aanvraagformulier ondertekenen en moet aankruisen of er al dan niet nog verbetering kan verwacht worden naar de toekomst toe.

Indien je beroep doet op thuiszorgdiensten, moeten zij een rubriek op het formulier invullen. 

Meer info

Een verblijf in een instelling of elke wijziging die van invloed kan zijn op het bedrag van de toelage dient te worden gemeld. Bij afwezigheid van 30 dagen of meer, wordt de toelage voor die periode, per 30 dagen niet uitbetaald.

Jaarlijks wordt een hernieuwingaanvraag ingediend (of verklaring op eer) waarin de wijzigingen worden meegedeeld.

----------------------------------------------------------

Vastgesteld op de OCMW-raad van 19 december 2019.

Gepubliceerd op 23 december 2019.

Digitaal loket

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
LCP