Doorgangswoning

Een doorgangswoning is een noodwoning voor mensen die omwille van een crisissituatie tijdelijk geen onderdak hebben. Het OCMW heeft 5 doorgangswoningen of appartementen beschikbaar die maximaal 6 maanden kunnen gebruikt worden tegen een dagvergoeding.

Voorwaarden

Geen andere opvangmogelijkheid meer hebben bij familie, vrienden en opvanginitiatieven.

Procedure

Aanmelden bij de Sociale dienst van OCMW Oostkamp (telefonisch of persoonlijk tijdens de openingsuren). Een maatschappelijk werker voert een sociaal en financieel onderzoek uit en helpt samen met u een opvangmogelijkheid te vinden.Indien er geen enkele opvangmogelijkheid beschikbaar is, wordt er een sociaal verslag opgemaakt.Op basis van het verslag en het voorstel van de maatschappelijk werker neemt de OCMW-raad een beslissing. U ontvangt een beslissing bij toekenning of weigering.

Wat meebrengen

Uw identiteitskaart en financiële gegevens, eventueel documenten omtrent de vorige woonst

Bedrag

Er wordt een gebruikersvergoeding van 12 euro gevraagd per dag. Deze vergoeding stijgt wanneer men langer in de doorgangswoning verblijft tot 16 euro per dag, het is immers bedoeld voor korte opvang.

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 19 uur
LCP