Doorgangswoning

Een doorgangswoning is een noodwoning voor mensen die omwille van een crisissituatie tijdelijk geen onderdak hebben. Het OCMW heeft 5 doorgangswoningen of appartementen beschikbaar die maximaal 6 maanden kunnen gebruikt worden tegen een dagvergoeding.

Voorwaarden

Geen andere opvangmogelijkheid meer hebben bij familie, vrienden en opvanginitiatieven.

Procedure

Aanmelden bij de Sociale dienst van OCMW Oostkamp (telefonisch of persoonlijk tijdens de openingsuren). Een maatschappelijk werker voert een sociaal en financieel onderzoek uit en helpt samen met u een opvangmogelijkheid te vinden.Indien er geen enkele opvangmogelijkheid beschikbaar is, wordt er een sociaal verslag opgemaakt.Op basis van het verslag en het voorstel van de maatschappelijk werker neemt de OCMW-raad een beslissing. U ontvangt een beslissing bij toekenning of weigering.

Wat meebrengen

Uw identiteitskaart en financiële gegevens, eventueel documenten omtrent de vorige woonst

Bedrag

Er wordt een gebruikersvergoeding van 12 euro gevraagd per dag. Deze vergoeding stijgt wanneer men langer in de doorgangswoning verblijft tot 16 euro per dag, het is immers bedoeld voor korte opvang.

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP