De Merel

De Merel is een maandelijks gemeentelijk magazine van 16 bladzijden en wordt gratis verspreid in elke bus van Oostkamp. Het magazine verschijnt 11 keer per jaar, telkens op het einde van de maand (niet in juli).

Het bevat een aantal vaste rubrieken over de gemeentelijke dienstverlening & activiteiten en andere openbare diensten. Ook verenigingen kunnen in de kijker geplaatst worden. In het midden vindt je de activiteiten georganiseerd door de openbare diensten en verenigingen. Verenigingen kunnen hun activiteiten doorgeven via het verenigingenloket op deze website (onderste balk op de website).

deadline

 

activiteiten: ten laatste de 10de van de maand voor publicatie.

         bijv. 10 mei voor De Merel juni.

Er kan niet in geadverteerd worden.

Openingsuren & contact

dienst Communicatie

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 820
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP