Controlekaart deeltijdse werknemer

Stempelcontrole voor deeltijdse werklozen.

Meer info

Bij een eerste aanmelding worden de lopende maand + de drie volgende maanden afgestempeld. Daarna meldt u zich telkens aan in de loop van de laatst afgestempelde maand voor de drie volgende maanden.

info bij uw uitbetalingsinstelling of bij de werkwinkel

Voorwaarden

Deeltijds werkloos en uitkeringsgerechtigd zijn.

Procedure

1. U biedt zich persoonlijk aan om de documenten C3- deeltijds te laten valideren. Zorg ervoor dat alle persoonsgegevens ingevuld zijn of kleef een etiket op van uw uitbetalingsinstelling op het document. U kunt hiervoor terecht in het onthaal van OostCampus.

2. Op dit formulier moet u voor u begint te werken en in onuitwisbare inkt de gewerkte uren aanduiden. Houd dit formulier altijd bij u, zodat u het steeds kan voorleggen bij een eventuele controle.

3. Ten vroegste op het einde van de maand brengt u dit formulier ingevuld en ondertekend binnen bij uw uitbetalingsinstelling, samen met het door uw werkgever ingevulde C 131 B, waarop het loon van de maand vermeld staat.

Wat meebrengen

Uw identiteitskaart en de ingevulde formulieren C3

Bedrag

gratis

Openingsuren & contact

Onthaal OostCampus

adres
OostCampus (loket 0), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 819
fax
050 552 408
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

algemeen: BeleefOostkamp-cadeaubonnen, vuilniszakken, stickers 'geen reclamedrukwerk', verloren voorwerpen, opladen budgetmeter...

vrije tijd: tickets, reservaties zalen, inschrijvingen activiteiten, sport-je-fitkaarten, fiets- en wandelkaarten,...

burgerzaken-bevolking: identiteitskaarten, kids-ID's, rijbewijzen, reispassen, attesten, orgaandonatie, wettelijk samenwonen tussen 2 inwoners met Belgische nationaliteit...

LCP