Recyclagepark | Wat kan je er kwijt en tegen welke prijs?

De recyclageparken staan in voor de selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Alle ingezamelde afvalstoffen worden in grote mate gerecycleerd en hergebruikt. Slechts een kleine fractie wordt gestort of verbrand.

De Oostkampse recyclageparken zijn diftar-parken (gedifferentieerd tarief). Bij een diftar-park is de aanbreng van bepaalde soorten afval betalend volgens de aangebrachte hoeveelheid.

In Oostkamp heeft het bestuur gekozen om het gewone dagelijkse afval gratis te houden en de gebruiker te laten betalen voor die soorten afval die duurder zijn om te verwerken.

GRATIS AFVALSOORTEN

Waar inleveren?

 • Siemenslaan 2, Oostkamp
 • Leiteweg 21, Ruddervoorde

Welke afvalsoorten?

Huishoudafval dat gerecycleerd of hergebruikt moet worden, of uit de vuilniszak gehouden moet worden:

 • KGA (Klein Gevaarlijk Afval - meer info vind je hier) (Let op: enkel in de Siemenslaan)
 • matrassen (Let op: enkel in de Siemenslaan)
 • batterijen
 • TL-lampen
 • hol glas
 • elektronische en elektrische apparaten (beperkt tot 3 stuks per dag)
 • frituurvetten
 • frituurolie
 • afvalolie
 • PMD
 • papier & karton
 • harde plastic voorwerpen (beperkt tot: plastic tuinmeubelen, buitenspeelgoed en plastic bakken en kratten )
 • verpakkingsfolies (winkelzakjes, krimpfolies,…)
 • plastic bloempotjes, plantentrays en plantenschalen
 • oude metalen
 • autobanden (beperkt tot 4 stuks per jaar per gezin)
 • piepschuim
 • textiel
 • kringloopgoederen
 • kurken
 • kaarsvet

TE BETALEN AFVALSOORTEN

Waar inleveren?

 • Uitsluitend in het recyclagepark van Siemenslaan 2 te Oostkamp
 

Welke afvalsoorten?

Tarieven

zuivere steen- en betonbrokken

0,01 euro/kg

tuinafval: snoeihout (gebonden leveren), boomwortels, grasmaaisel en ander fijn tuinafval

0,05 euro/kg

houtafval, vb. oude vensters

0,05 euro/kg

vlak glas

0,05 euro/kg

gemengd bouwafval (recycleerbaar afval)

0,05 euro/kg

afdekfolie uit de landbouw | de folie moet gebonden zijn | enkel in mei, oktober en december

0,05 euro/kg

grof brandbaar vuil, vb. kapotte zetels

0,15 euro/kg

stortafval (niet recycleerbaar afval), bijv. gyproc, roofing, porselein)

0,15 euro/kg

asbestcement

0,15 euro/kg

afvalautobanden (= autobanden die op siloputten zijn gebruikt)

0,15 euro/kg

Voorwaarden

 • Toegang tot de recyclageparken is enkel mogelijk met een Oostkampse identiteitskaart of toegangsbadge. Wie niet officieel in Oostkamp woont of geen Belgische identiteitskaart heeft, kan een badge aanvragen.
 • Vanaf 1 januari 2020 geldt een forfait van 5 euro per gezinslid per jaar: dit forfait kan niet gebruikt worden voor de aanvoer van brandbaar afval (restafval) en niet voor aankopen op het park (afvalzakken, compostvat,...)
 • Ondernemers en verenigingen kunnen een toegangsbadge aanvragen

 • Eigenaars van tweede verblijven kunnen een toegangsbadge aanvragen

 • Het aanvoeren van gesorteerd afval mag in voertuigen tot max. 7,5 ton, met een totaal maximaal brutogewicht van 9,5 ton. Je mag maximaal 3m³ aanvoeren.
 • Asbestcement mag enkel verpakt aangebracht worden. Alle info hierover vind je op onze website.
 • De parkwachters zijn aangesteld om de gebruikers informatie en aanduidingen te geven en op het reglement toe te zien. Zij hebben het recht om te informeren naar de identiteit van iedere gebruiker en hun instructies moeten strikt opgevolgd worden.
 • De Oostkampse recyclageparken zijn diftar-parken. Bij een diftar-park (gedifferentieerd tarief) is de aanbreng van afvalsoorten te betalen volgens de aangebrachte hoeveelheid.

Wat meebrengen

Je identiteitskaart/badge en betaalkaart/geld

Openingsuren & contact

Recyclagepark Oostkamp

adres
Siemenslaan 28020 Oostkamp
tel.
050 819 857
e-mail
Vandaag open van 13.30 - 17 uur
Morgen open van 8 - 12 uur

Recyclagepark Ruddervoorde

adres
De Leiteweg 218020 Ruddervoorde
tel.
050 281 679
e-mail
Vandaag open van 8 - 12 uur
Morgen open van 13.30 - 17 uur
LCP