Recyclagepark | Wat kan je er kwijt en tegen welke prijs?

De recyclageparken staan in voor de selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Alle ingezamelde afvalstoffen worden in grote mate gerecycleerd en hergebruikt. Slechts een kleine fractie wordt gestort of verbrand.

De Oostkampse recyclageparken zijn diftar-parken (gedifferentieerd tarief). Bij een diftar-park is de aanbreng van bepaalde soorten afval betalend volgens de aangebrachte hoeveelheid.

In Oostkamp heeft het bestuur gekozen om het gewone dagelijkse afval gratis te houden en de gebruiker te laten betalen voor die soorten afval die duurder zijn om te verwerken.

GRATIS AFVALSOORTEN

Waar inleveren?

 • Siemenslaan 2, Oostkamp
 • Leiteweg 21, Ruddervoorde

Welke afvalsoorten?

Huishoudafval dat gerecycleerd of hergebruikt moet worden, of uit de vuilniszak gehouden moet worden:

 • KGA (Klein Gevaarlijk Afval - meer info vind je hier) (Let op: enkel in de Siemenslaan)
 • batterijen
 • TL-lampen
 • hol glas
 • elektronische en elektrische apparaten (beperkt tot 3 stuks per dag)
 • frituurvetten
 • frituurolie
 • afvalolie
 • PMD
 • papier & karton
 • harde plastic voorwerpen (beperkt tot: plastic tuinmeubelen, buitenspeelgoed en plastic bakken en kratten )
 • verpakkingsfolies (winkelzakjes, krimpfolies,…)
 • plastic bloempotjes, plantentrays en plantenschalen
 • oude metalen
 • autobanden (beperkt tot 4 stuks per jaar per gezin)
 • piepschuim
 • textiel
 • kringloopgoederen
 • kurken
 • kaarsvet

TE BETALEN AFVALSOORTEN

Waar inleveren?

 • Uitsluitend in het recyclagepark van Siemenslaan 2 te Oostkamp
 

Welke afvalsoorten?

Tarieven

zuivere steen- en betonbrokken

0,01 euro/kg

tuinafval: snoeihout (gebonden leveren), boomwortels, grasmaaisel en ander fijn tuinafval

0,05 euro/kg

houtafval, vb. oude vensters

0,05 euro/kg

vlak glas

0,05 euro/kg

gemengd bouwafval (recycleerbaar afval)

0,05 euro/kg

afdekfolie uit de landbouw | de folie moet gebonden zijn | enkel in mei, oktober en december

0,05 euro/kg

grof brandbaar vuil, vb. matrassen, kapotte zetels

0,15 euro/kg

stortafval (niet recycleerbaar afval), bijv. gyproc, roofing, porselein)

0,15 euro/kg

asbestcement

0,05 euro/kg

afvalautobanden (= autobanden die op siloputten zijn gebruikt)

0,15 euro/kg

Voorwaarden

 • Toegang tot de recyclageparken is enkel mogelijk met een Oostkampse identiteitskaart of toegangsbadge. Wie niet officieel in Oostkamp woont of geen Belgische identiteitskaart heeft, kan een badge aanvragen.
 • Vanaf 1 januari 2020 geldt een forfait van 5 euro per gezinslid per jaar: dit forfait kan niet gebruikt worden voor de aanvoer van brandbaar afval en niet voor aankopen op het park (afvalzakken, compostvat,...)
 • Ondernemers en verenigingen kunnen een toegangsbadge aanvragen

 • Eigenaars van tweede verblijven kunnen een toegangsbadge aanvragen
 • Het aanvoeren van gesorteerd afval mag in voertuigen tot max. 7,5 ton, met een totaal maximaal brutogewicht van 9,5 ton. Je mag maximaal 3m³ aanvoeren.
 • De parkwachters zijn aangesteld om de gebruikers informatie en aanduidingen te geven en op het reglement toe te zien. Zij hebben het recht om te informeren naar de identiteit van iedere gebruiker en hun instructies moeten strikt opgevolgd worden.
 • De Oostkampse recyclageparken zijn diftar-parken. Bij een diftar-park (gedifferentieerd tarief) is de aanbreng van afvalsoorten te betalen volgens de aangebrachte hoeveelheid.

Wat meebrengen

Je identiteitskaart/badge en betaalkaart/geld

Openingsuren & contact

Containerpark Oostkamp

adres
Siemenslaan 28020 Oostkamp
tel.
050 819 857
e-mail
Vandaag gesloten

Het recyclagepark in de Siemenslaan en in de Leiteweg zijn vanaf dinsdag 7 april opnieuw open, maar enkel indien hoogst noodzakelijk en onder strikte voorwaarden.. De openingsuren in het park in de Siemenslaan zullen tijdelijk uitgebreid worden om de toevloed aan bezoekers te kunnen spreiden. De openingsuren in de Leiteweg blijven zoals gewoonlijk. 

Aangepaste openingsuren recyclagepark Siemenslaan
van dinsdag 19  mei t.e.m. zaterdag 23 mei:
  van 9 uur tot 17 uur.
Gesloten op donderdag 21 mei: Hemelvaart

Afzonderlijke momenten voor aanvoer van landbouwfolie en silobanden door landbouwers op de volgende dagen, telkens van 08.30 tot 12.00 u:
Dinsdag voormiddag 26 mei
Woensdag voormiddag 27 mei
Vrijdag voormiddag  29 mei

Tijdelijke regels voor bezoek aan recyclagepark

* Het aantal wagens in het recyclagepark worden beperkt

* Er wordt tijdelijk geen asbestafval aanvaard omdat we beschermingskledij maximaal willen voorbehouden voor zorgverleners.

* Goederen voor de Kringwinkel kunnen tijdelijk niet afgeleverd worden in het recyclagepark omdat de afvoer van herbruikbare goederen stilgelegd werd.

* Per wagen mag slechts 1 persoon zitten bij bezoek aan het recyclagepark

* De minimale afstand van 1,5 meter tussen personen op het park moet steeds gerespecteerd worden in kader van social distancing

* Wie ziek is of symptomen vertoont mag het recyclagepark niet bezoeken

* De aanwijzingen van medewerkers dienen strikt opgevolgd te worden

* Geen verkoop van compostvaten & -bakken, asbestzakken

* Geen materieel, zoals schoppen, borstels, enz. beschikbaar i.v.m. besmettingsgevaar bij doorgeven

* Geen afhaling hakseling mogelijk

* Beperkte toegang: opstart, daarna 1 buiten = 1 binnen

We rekenen op de medewerking van alle bezoekers om deze dienstverlening vlot te kunnen voorzien. Ook hier is de veiligheid van iedereen van het grootste belang.

Containerpark Ruddervoorde

adres
De Leiteweg 218020 Ruddervoorde
tel.
050 281 679
e-mail
Vandaag gesloten

Het recyclagepark in de Siemenslaan en in de Leiteweg zijn vanaf dinsdag 7 april opnieuw open, maar enkel indien hoogst noodzakelijk en onder strikte voorwaarden. De openingsuren in het park in de Siemenslaan zullen tijdelijk uitgebreid worden om de toevloed aan bezoekers te kunnen spreiden. De openingsuren in de Leiteweg blijven zoals gewoonlijk. 

Aangepaste openingsuren recyclagepark Siemenslaan
van dinsdag 19 mei t.e.m. zaterdag 23 mei:
  van 9 uur tot 17 uur
Gesloten op donderdag 21 mei: HemelvaartTijdelijke regels voor bezoek aan recyclagepark

* Het aantal wagens in het recyclagepark worden beperkt

* Er wordt tijdelijk geen asbestafval aanvaard omdat we beschermingskledij maximaal willen voorbehouden voor zorgverleners.

* Goederen voor de Kringwinkel kunnen tijdelijk niet afgeleverd worden in het recyclagepark omdat de afvoer van herbruikbare goederen stilgelegd werd.

* Per wagen mag slechts 1 persoon zitten bij bezoek aan het recyclagepark

* De minimale afstand van 1,5 meter tussen personen op het park moet steeds gerespecteerd worden in kader van social distancing

* Wie ziek is of symptomen vertoont mag het recyclagepark niet bezoeken

* De aanwijzingen van medewerkers dienen strikt opgevolgd te worden

* Geen verkoop van compostvaten & -bakken, asbestzakken

* Geen materieel, zoals schoppen, borstels, enz. beschikbaar i.v.m. besmettingsgevaar bij doorgeven

* Geen afhaling hakseling mogelijk

* Beperkte toegang: opstart, daarna 1 buiten = 1 binnen

We rekenen op de medewerking van alle bezoekers om deze dienstverlening vlot te kunnen voorzien. Ook hier is de veiligheid van iedereen van het grootste belang.

LCP