Bib Oostkamp centrum | Bibliotheek-infopunt

Toon op stratenplan

Meer info

Het gebouw

Voor het oorspronkelijke bibliotheekgebouw moeten we teruggaan naar de verbouwing van een koetshuis en uitbreiding (1984) in het centraal gelegen Beukenpark. Met de bestaande vormen en ruimtes van het koetshuis werd een relatie gelegd met de te ontwerpen nieuwbouw.

In het jaar 1996 werd de bibliotheek, in een tweede fase, uitgebreid. Naar analogie van de eerste uitbreiding, werd een bouwvolume aan het koetshuis toegevoegd. De functionaliteit van de bibliotheekwerking werd hierdoor gevoelig verbeterd. Het geheel resulteert in een architecturaal spel van vormen en lijnen die onopvallend in mekaar overgaan. Rondboog, lichtinval, zachte kleuroen en het gebruik van massief beukenhout zijn elementen die we ook in de Scandinavische landen terugvinden.
Voor de omvorming van een aanbodsgerichte naar een vraaggerichte dienstverlening werd de bibliotheek in 2007 volledig heringericht.

Door deze reorganisatie werd 200 m2 nieuwe publieksruimte toegevoegd. Voor de vraaggerichte omslag werd, naast de invoering van zelfuitleenapparatuur d.m.v. RFID, vooral technieken gebruikt waarbij de klant ‘gestuurd’ wordt in de zoektocht naar lectuur en informatie. De plaatsing van collecties en de thematische presentaties werden eveneens in functie van deze vraaggerichtheid herzien. De kern van het vraaggericht werken situeert zich aan het infopunt nabij de inkom. De ontmoetingsfunctie van bibliotheek-infopunt werd geoptimaliseerd door de creatie van een leescafé, een marktruimte en een specifieke jongerenplek.

Technische fiche

Architect: Joseph Vannoote , Brugge
Renovatie: 1984 | uitbreiding : 1996 | herinrichting: 2007
Oppervlakte: 1.200 m2 
Landmark Libraries Award: 2007
Literatuur: Bibliotheekinrichting op maat van de vraag / Karolien Selhorst. – S.L: Biblion Uitgeverij, 2007. – Bibliotheekblad, vakblad voor de openbare bibliotheken nr. 23 p. 12-14

Openingsuren & contact

Bibliotheek-infopunt

adres
Kapellestraat 198020 Oostkamp
tel.
050 819 930
fax
050 827 135
e-mail
Vandaag open van 10 - 12 uur - 16 - 20 uur
Morgen open van 10 - 12 uur - 14 - 18 uur
LCP