Economische kaart

Wat is de digitale economische kaart?

De digitale economische kaart is een internet-toepassing waarbij men via verschillende zoekopdrachten lokale handelaars en ondernemers kan terugvinden. Het project is gebaseerd op het geografische informatiesysteem van de gemeente (GIS) en is via het provinciebestuur gekoppeld aan een aantal gegevens uit de kruispuntbank ondernemingen. Alle Oostkampse handelaars en ondernemers kunnen hun basisgegevens aanvullen met bijvoorbeeld openingsuren, website, e-mailadres e.d.

Selecties kunnen gebeuren op straat, bedrijfsnaam en type activiteit. De kaart is een dynamisch gegeven. Wellicht hebben nog niet alle handelaars de tijd gevonden om hun gegevens te vervolledigen. Dit kunnen zij nog steeds doen. Ook nieuwe handelaars en ondernemers zullen aangesproken worden om mee te stappen in het project.

Meer info

Waarvoor dient de Digitale Economische Kaart?

De eerste bedoeling van het project is het beschikken over een actuele databank van ondernemersgegevens, zodat de communicatie van de gemeente met deze ondernemers vlot en op maat kan verlopen. Daarnaast krijgen de ondernemers de kans zich aan de inwoners of andere bezoekers kenbaar te maken via de gemeentelijke website.

Voor de inwoners kan het een interessant middel zijn om na te gaan waar een bepaalde handelaar of ondernemer gevestigd is of waar men moet zijn voor een bepaald product.

Hoe kan ik nog deelnemen?

Neem contact op met de dienst Lokale Economie & Landbouw, tel 050 819 860, economie@oostkamp.be

http://www.economischekaart.be/oostkamp

Openingsuren & contact

LCP