Bedrijventerrein Kampveld

Gelegen in het open ruimtegebied tussen Oostkamp en Hertsberge en is een bedrijvenzone voor milieubelastende industrieën.

Het is grotendeels bouwrijp gemaakt door de WVI.

De zone is in de loop van de jaren twee maal uitgebreid (via BPA Kampveld uitbreiding – 8 september 1985 en BPA Kampveld uitbreiding II – 7 januari 1992) en is in totaal 35,4 ha groot.

Er zijn ongeveer 32 bedrijven gevestigd (cijfers van in 2002). Het gaat vooral om verwerkende ambachtelijke of industriële bedrijven en transportbedrijven en eerder om bedrijven met een regionaal karakter (Transwest, Suikers Lebbe nv, Watteeuw, IBW).

Openingsuren & contact

dienst Ruimtelijke Ordening

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 850
e-mail
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP