Bedrijventerrein Kampveld

Gelegen in het open ruimtegebied tussen Oostkamp en Hertsberge en is een bedrijvenzone voor milieubelastende industrieën.

Het is grotendeels bouwrijp gemaakt door de WVI.

De zone is in de loop van de jaren twee maal uitgebreid (via BPA Kampveld uitbreiding – 8 september 1985 en BPA Kampveld uitbreiding II – 7 januari 1992) en is in totaal 35,4 ha groot.

Er zijn ongeveer 32 bedrijven gevestigd (cijfers van in 2002). Het gaat vooral om verwerkende ambachtelijke of industriële bedrijven en transportbedrijven en eerder om bedrijven met een regionaal karakter (Transwest, Suikers Lebbe nv, Watteeuw, IBW).

Openingsuren & contact

dienst Ruimtelijke Ordening

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 850
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Voor de volgende specifieke zaken is het aangeraden een afspraak te maken:

  • vragen m.b.t. masterplannen, nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen, ruimtelijke visie, structuurplannen;
  • bespreking voorontwerpen van verkavelingen en/of groepswoningbouwprojecten, wijzigingen bestaande verkavelingen, splitsen van gronden;
  • vragen m.b.t. ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten, landbouw, milieu;
  • vragen m.b.t. grotere bouwprojecten, ver- her- of nieuwbouw van bedrijven of meergezinswoningen.

Afspraak maken: 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be - online

LCP