Lieverstede

Lieverstede is gelegen langs het kanaal Gent-Brugge ten noordwesten van Moerbrugge, is een bedrijventerrein voor milieubelastende industrieën.

Het terrein heeft een bruto oppervlakte van 22,0 ha. Er is deels een BPA Lieverstede deel 1 (21 september 2000) van toepassing.

Een deel van het totale terrein is ontwikkeld via de WVI (vroeger WIER). De rest van het terrein is privaat ontwikkeld.

Het terrein omvat een 43-tal bedrijven. De differentiatie naar aard van bedrijvigheid is groot: verwerkende ambachtelijke of industriële bedrijven, garages, zelfs een aantal handelszaken. Op het terrein liggen geen gronden meer vrij.

Openingsuren & contact

dienst Ruimtelijke Ordening

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 850
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Voor de volgende specifieke zaken is het aangeraden een afspraak te maken:

  • vragen m.b.t. masterplannen, nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen, ruimtelijke visie, structuurplannen;
  • bespreking voorontwerpen van verkavelingen en/of groepswoningbouwprojecten, wijzigingen bestaande verkavelingen, splitsen van gronden;
  • vragen m.b.t. ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten, landbouw, milieu;
  • vragen m.b.t. grotere bouwprojecten, ver- her- of nieuwbouw van bedrijven of meergezinswoningen.

Afspraak maken: 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be - online

LCP