Bedrijventerrein De Rampe

Gelegen langs de Gaston Roelandtstraat, deels langs de spoorweg en het kanaal in het uiterste noorden van de gemeente.

Volgens het gewestplan is dit gelegen in een zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s. Gelet op de bestaande aanwezige bedrijven die eerder in de sfeer van grootschalige kleinhandel te vinden zijn, is binnen het RUP van afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge (4 februari 2011) deze zone herbestemd naar zone voor grootschalige kleinhandel: ‘kleinhandelszone De Rampe’.

Er is ongeveer een halve hectare nog onbebouwd in deze zone.

Openingsuren & contact

dienst Ruimtelijke Ordening

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 850
e-mail
Vandaag gesloten

Tijdens de lockdown voorjaar 2021, werkt het Loket Wonen & Omgeving enkel op afspraak. 

Afspraak maken: tel 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be – online

LCP