Bedrijventerrein De Rampe

Gelegen langs de Gaston Roelandtstraat, deels langs de spoorweg en het kanaal in het uiterste noorden van de gemeente.

Volgens het gewestplan is dit gelegen in een zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s. Gelet op de bestaande aanwezige bedrijven die eerder in de sfeer van grootschalige kleinhandel te vinden zijn, is binnen het RUP van afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge (4 februari 2011) deze zone herbestemd naar zone voor grootschalige kleinhandel: ‘kleinhandelszone De Rampe’.

Er is ongeveer een halve hectare nog onbebouwd in deze zone.

Openingsuren & contact

dienst Ruimtelijke Ordening

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 850
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Voor de volgende specifieke zaken is het aangeraden een afspraak te maken:

  • vragen m.b.t. masterplannen, nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen, ruimtelijke visie, structuurplannen;
  • bespreking voorontwerpen van verkavelingen en/of groepswoningbouwprojecten, wijzigingen bestaande verkavelingen, splitsen van gronden;
  • vragen m.b.t. ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten, landbouw, milieu;
  • vragen m.b.t. grotere bouwprojecten, ver- her- of nieuwbouw van bedrijven of meergezinswoningen.

Afspraak maken: 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be - online

LCP