Bedrijventerrein Siemenslaan Zuid

Is niet los te zien van Siemenslaan Noord, is eerder ontwikkeld met een aantal grote bedrijven. Volgens het gewestplan bestemd voor milieubelastende industrieën maar via BPA Siemenslaan Zuid bestemd voor bedrijvigheid (volledig ontwikkeld) en gemeenschapsvoorzieningen (politie-brandweer-containerpark).

Het gedeelte regionale bedrijvigheid omvat de bedrijven Tyco, EADS …

De bruto oppervlakte van de zone bedrijvigheid is hier 14 ha 76 a 59 ca.

Openingsuren & contact

dienst Ruimtelijke Ordening

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 850
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Voor de volgende specifieke zaken is het aangeraden een afspraak te maken:

  • vragen m.b.t. masterplannen, nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen, ruimtelijke visie, structuurplannen;
  • bespreking voorontwerpen van verkavelingen en/of groepswoningbouwprojecten, wijzigingen bestaande verkavelingen, splitsen van gronden;
  • vragen m.b.t. ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten, landbouw, milieu;
  • vragen m.b.t. grotere bouwprojecten, ver- her- of nieuwbouw van bedrijven of meergezinswoningen.

Afspraak maken: 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be - online

LCP