Bedrijventerrein Siemenslaan Noord

Gaat om een bruto oppervlakte van 6,57 ha bestemd voor regionale bedrijven via een BPA Siemenslaan Noord (21 december 2006).

Volgens het gewestplan is dit een zone voor milieubelastende industrieën maar gelet op de ligging was dat niet echt ideaal. Vandaar de wijziging naar niet-milieubelastende regionale bedrijven.

Ondertussen is de volledige zone ontwikkeld (buiten een stuk achterliggend gebied – achter Belmeko). Binnen het BPA en binnen de strip bedrijvigheid bevindt zich ook het nieuwe bestuurs- en dienstencentrum OostCampus, het vroegere Coca-Cola gebouw.

Openingsuren & contact

dienst Ruimtelijke Ordening

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 850
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Voor de volgende specifieke zaken is het aangeraden een afspraak te maken:

  • vragen m.b.t. masterplannen, nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen, ruimtelijke visie, structuurplannen;
  • bespreking voorontwerpen van verkavelingen en/of groepswoningbouwprojecten, wijzigingen bestaande verkavelingen, splitsen van gronden;
  • vragen m.b.t. ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten, landbouw, milieu;
  • vragen m.b.t. grotere bouwprojecten, ver- her- of nieuwbouw van bedrijven of meergezinswoningen.

Afspraak maken: 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be - online

LCP