Bedrijventerrein 't Zwarte Gat

Gelegen langs de Brugsestraat ten noorden van de kern van Oostkamp.

Dit is ondertussen via een RUP ’t Zwarte Gat herbestemd als gemengd bedrijventerrein, zowel regionaal als lokaal en gaat om een bruto oppervlakte van ongeveer 8,5 ha.

Meer info

Momenteel zijn de voorste percelen (die bereikbaar zijn via een nieuwe openbare weg die uitkomt op de Brugsestraat) bebouwd.

De achterste percelen zijn nog niet afzonderlijk bereikbaar. Hiervoor moet de openbare weg uitgebreid worden maar door problemen met de eigenaar van de percelen moet het wegtracé nu anders lopen dan voorzien waardoor het RUP in herziening is gesteld.

Openingsuren & contact

LCP