Economisch beleid

Als bedrijfsvriendelijke gemeente wil Oostkamp de economie op haar grondgebied ondersteunen. Opdat bedrijven en zelfstandigen meerwaarde en werkgelegenheid zouden kunnen scheppen, zal de gemeente diensten en initiatieven ontwikkelen om de lokale economie te promoten en de groei en bloei ervan te vergemakkelijken. Ook land- en tuinbouw zijn volwaardige partners, naast handel, nijverheid, middenstand en vrije beroepen. Kansengroepen moeten via de sociale economie aan een job geraken.

Het gemeentebestuur van Oostkamp heeft oog voor alle sectoren van het economische beleid: middenstand, handel, nijverheid, land- en tuinbouw. Het bestuur schept de voorwaarden om de groei van de aanwezige bedrijven te bevorderen en nieuwe bedrijvigheid aan te trekken.

Om een gunstig bedrijfsklimaat te creëren, zal de gemeente het loket lokale economie verder uitbouwen. Ondernemers worden er op een efficiënte en klantvriendelijke manier geholpen. Er wordt een gemeentelijke databank met economische informatie over de bedrijven opgebouwd en ter beschikking gesteld.

De gemeente neemt het voortouw om een dynamisch handelsvestigingsbeleid in iedere deelgemeente mogelijk te maken. Daarbij krijgen de lokale ondernemers inspraak.

Binnen de krijtlijnen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wordt in Oostkamp en in Ruddervoorde een bijkomende lokale ambachtelijke zone gerealiseerd van vijf hectare.

De land- en tuinbouwsector moet als volwaardige partner in de lokale economische dialoog betrokken blijven. De gemeente ondersteunt de land- en tuinbouwbedrijvigheid in haar verdere ontwikkeling.

Openingsuren & contact

LCP