Recyclagepark | Geleid bezoek - compostkoffer

16_VBS De Vaart op bezoek in het containerpark (grote weergave)

De compostkoffer is een koffer vol informatie en handig materiaal om kinderen de wonderen van het composteringsproces te laten ontdekken. De koffer bevat de meeste materialen die nodig zijn om te werken met het lespakket 'Composteren met kinderen' (lager onderwijs).

Voorwaarden

De compostkoffer kan niet ontleend worden bij de gemeente. Er wordt gebruik van gemaakt bij rondleidingen of lessen op het recyclagepark. Je vraagt de rondleiding ten laatste twee weken voor het bezoek aan bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Scholen kunnen een compostkoffer ontlenen bij IVBO. Dit kan gratis voor een periode van maximum 2 weken, afhankelijk van de beschikbaarheid.

Procedure

Richt je vraag voor een les of rondleiding op het recyclagepark ten laatste 2 weken op voorhand, naar het College van Burgemeester en Schepenen. Geef aan uit hoeveel personen de groep zal bestaan, welke leeftijd zij ongeveer hebben en voor welke thema’s of onderwerpen de groep het meest interesse heeft.

Je kan je aanvraag doen per mail via cbs@oostkamp.be of door een brief te sturen naar: College van Burgemeester en Schepenen, Kapellestraat 19, 8020 Oostkamp.

Als een school een compostkoffer bij IVBO reserveert, dan haal je de koffer op bij IVBO aan de Pathoekeweg 41, 8000 Brugge en bezorg je deze op de afgesproken datum op hetzelfde adres terug. Voor reservatie of meer informatie kan je contact opnemen met de communicatiedienst van IVBO, ze helpen je graag verder: tel 050 456 374 of communicatie@ivbo.be

Bedrag

Een geleid bezoek aan het recyclagepark is gratis.

Het ontlenen van een compostkoffer aan scholen door IVBO is gratis.

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

Containerpark Oostkamp

adres
Siemenslaan 28020 Oostkamp
tel.
050 819 857
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
LCP