Elektronische identiteitskaart (eID)

identiteitskaart (grote weergave)

De identiteitskaart is het bewijs dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister in België. Je kunt er je nationaliteit en je identiteit mee aantonen. De eID moet worden voorgelegd bij elke vordering van de politie en wanneer je je identiteit moet bewijzen.

Meer info

Vanaf de leeftijd van 12 jaar moet elke Belg in het bezit zijn van een eID en vanaf 15 jaar moet men de eID altijd op zak hebben.

Geldigheidsduur:

 • Een eID is 10 jaar geldig.
 • Ben je bij aanvraag van een nieuwe eID ouder dan 75 jaar, dan is je nieuwe eID 30 jaar geldig.
 • De eID van jongeren (12 tot en met 17 jaar) is 6 jaar geldig.
 • Jonger dan 12 jaar? Dan vraag je een kids-ID aan. Een kids-ID is 3 jaar geldig. 

Je krijgt een oproepingskaart in de bus als het einde van geldigheidsduur in zicht komt. De oproeping vermeldt aan welke voorwaarden de pasfoto moet voldoen en tegen welke datum je zich persoonlijk moet aanmelden.

Je kan ook zelf een nieuwe identiteitskaart aanvragen, bijvoorbeeld bij beschadiging, verlies, wanneer de pasfoto niet meer gelijkend is of als de geldigheid niet meer lang genoeg is om te reizen naar een bepaald land.

Meer info op de officiële eID website

Procedure

Je kan een nieuwe eID aanvragen

 • in het Onthaal van OostCampus. Bekijk de openingsuren.
 • bij de dienst Burgerzaken (loket 2)

Leveringstermijn:

 • Gewone aanvraag: 3 à 4 weken
 • Superspoedaanvraag: 2 werkdagen

Afhalen: in het Onthaal van OostCampus

Wat meebrengen

Aanvragen nieuwe eID

 • Huidige eID of verliesattest indien ze verloren ging of gestolen werd (bijlage 12);
 • Recente pasfoto. Welke pasfoto wordt aanvaard? Lees de voorschriften 
 • Je betaalt de eID bij aanvraag (kostprijs zie bedrag)

Afhalen nieuwe eID

 • Huidige eID of verliesattest indien ze verloren ging of gestolen werd (bijlage 12)
 • pin- en pukcodes die je thuis ontving

Bedrag

 • Gewone aanvraag: 21,10 euro
 • Superspoedaanvraag: 103.60 euro
 • Superspoedaanvraag met levering in Brussel: 134,80 euro

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-bevolking

adres
OostCampus (loket 0), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

algemeen: BeleefOostkamp-cadeaubonnen, vuilniszakken, stickers 'geen reclamedrukwerk', verloren voorwerpen, opladen budgetmeter...

vrije tijd: tickets, reservaties zalen, inschrijvingen activiteiten, sport-je-fitkaarten, fiets- en wandelkaarten,...

burgerzaken-bevolking: identiteitskaarten, kids-ID's, rijbewijzen, reispassen, attesten, orgaandonatie, wettelijk samenwonen tussen 2 inwoners met Belgische nationaliteit...

LCP