Nationaliteitsverklaring

Een vreemdeling heeft de mogelijkheid om de Belgische nationaliteit aan te vragen via een nationaliteitsverklaring.

Voorwaarden

De voorwaarden verschillen volgens de omstandigheden. Contacteer daarom eerst de dienst Burgerzaken.

Procedure

 • Contacteer eerst de dienst Burgerzaken om na te kijken of je al in aanmerking komt.
 • De dienst Burgerzaken overloopt met je de benodigde stukken (formulieren).
 • Je verzamelt de stukken en brengt deze naar de dienst Burgerzaken die controleert of alles overeenstemt met de vereisten.
 • Je gaat naar het 4de registratiekantoor van de belastingen en betaalt uw registratierecht.
 • Je meldt je met uw bewijs van betaling aan bij de dienst Burgerzaken die uw nationaliteitsverklaring opneemt.
 • De dienst Burgerzaken controleert uw stukken nogmaals en stuurt uw dossier door naar het parket van de rechtbank van 1e aanleg. Ook de dienst Vreemdelingenzaken en de Veiligheid van de Staat ontvingen een afschrift van het dossier.
 • De Procureur des Konings heeft maximum 4 maanden de tijd om een eventueel negatief advies uit te brengen.
 • Ingeval van positief advies door de Procureur des Konings, verzendt hij een attest naar de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand die de verklaring inschrijft en de aanvrager informeert over de inschrijving als Belg.
 • Is de nationaliteitsverklaring goedgekeurd, dan moet je een Belgische identiteitskaart aanvragen.

Wat meebrengen

 • Geboorteakte met apostille of legalisatie
 • Eventuele huwelijksakte met apostille of legalisatie
 • Verblijfskaart vreemdelingen

Bedrag

Registratierecht: 150 euro

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-burgerlijke stand

adres
OostCampus (loket 2), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail

Voor vragen en/of een registratie van wijzigingen maak je een afspraak.

 • aangifte huwelijk,
 • aangifte geboorte,
 • erkenning voor de geboorte,
 • aangifte overlijden,
 • vragen over begraafplaatsen,
 • laatste wilsbeschikking,

Ook voor vreemdelingenzaken maak je een afspraak.

Een afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

LCP