Huwelijksvermogensstelsel

Welke stelsels voorziet de wet?

De echtgenoten kunnen gedurende het huwelijk schulden aangaan, goederen kopen en erven, inkomsten genieten, enz. Het zal allemaal op een bepaalde wijze tussen hen verdeeld worden
Het huwelijksvermogensrecht bepaalt welk goed van wie is. Is een bepaald goed van beide echtgenoten gemeenschappellijk of van de echtgenoten afzonderlijk?

Het huwelijkscontract is slechts een notariële akte waarin de aanstaande echtgenoten kiezen voor een bepaald vermogensstelsel. Indien dit contract niet is afgesloten volgen beide partners het wettelijk stelsel. In het huwelijkscontract kunnen de echtgenoten de regels van een bepaald stelsel aanpassen aan de eigen bijzondere situatie. Evenwel zijn er een aantal onveranderlijke regels
(bv. verkopen van de gezinswoning vereist de toestemming van de andere partner, iedere echtgenoot moet naar eigen vermogen bijdragen in de lasten van het huwelijk

Meer info

het wettelijk stelsel

Het wettelijk stelsel onderscheidt de goederen in 3 vermogens:

 • eigen vermogen van de man
 • eigen vermogen van de vrouw
 • gemeenschappelijk vermogen

Eigen goederen zijn:

 • alle goederen die men bezit vóór het huwelijk. B.v. auto, spaarrekening, grond door de vrouw aangekocht vóór het huwelijk
 • de schulden die men vóór het huwelijk al had
 • alle goederen verworven via nalatenschap of schenking

 

Gemeenschappelijke goederen zijn:

 • Alle inkomsten: zowel beroepsinkomsten als inkomsten uit eigen goederen
 • Alle goederen waarvan niet kan bewezen worden dat ze eigen zijn van één der echtgenoten (b.v. tijdens huwelijk aangekochte meubelen …)

 

Bestuur van de goederen:

Elke echtgenoot is baas over zijn eigen goederen (uitz. de gezinswoning). Het gemeenschappelijk vermogen wordt gemeenschappelijk beheerd. Dagdagelijkse handelingen kunnen de echtgenoten individueel stellen, belangerijke handelingen moeten beide echtgenoten samen doen (bijvoorbeeld aankoop woning, lening …)

 

Verhaalbaarheid der schulden:

In het wettelijk stelsel wordt vermoed dat alle goederen gemeenschappelijk zijn, evenals de schulden. Voor gemeenschappelijke schulden kunnen gemeenschappelijke goederen maar ook de eigen goederen aangesproken worden met andere woorden ook de goederen van de echtgenoot die niet meetekende kunnen aangeslagen worden voor gemeenschappelijke schulden.

 

Huwelijkscontract:

In het huwelijkscontract kunnen echtgenoten een opsomming geven van de eigen goederen op het ogenblik van het aangaan van het huwelijk. In het huwelijkscontact kan de langstlevende echtgenoot worden bevoordeligd t.o.v. de andere erfgenamen:

Als er geen kinderen zijn, komt het gemeenschappelijk vermogen volledig en in volle eigendom toe aan de langstlevende echtgenoot.

Als er kinderen zijn wordt het gemeenschappelijk vermogen in 2 gelijke delen verdeeld (helft echtgenoot, helft kinderen). De echtgenoot behoudt het vruchtgebruik.

Via het huwelijkscontract kan je bepalen:

 • dat de langstlevende meer dan de helft krijgt
 • dat de langstlevende alles krijgt
 • dat de langstlevende bepaalde voorafname (bv. woonhuis en meubelen) mag doen vóór de verdeling.
 • Een huwelijkscontract kan worden veranderd of opgemaakt tijdens het huwelijk.

 

 het stelsel van de scheiding van goederen

Dit stelsel kent 2 vermogens:

 • het vermogen van de man
 • het vermogen van de vrouw.

Dit stelsel biedt een bijna volledige financiële onafhankelijkheid tussen de echtgenoten. Goederen waarvan geen facturen bestaan, of waarvan men op geen andere manier kan bewijzen dat ze eigen zijn, worden verondersteld de echtgenoten voor de helft in onverdeeldheid toe te behoren.

De meest voorkomende aanpassing van dit stelsel is de clausule van scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten. D.w.z. dat tijdens het huwelijk het stelsel van scheiding van goederen telt en dat bij de ontbinding van het huwelijk (overlijden of echtscheiding) de vermogens van beide partners in evenwicht gebracht worden. De partner wiens vermogen het meest gegroeid is, betaalt de helft van het verschil aan de andere partner.

 

het stelsel van de algemeen gemeenschap van goederen.

Alles in dit stelsel is gemeenschappelijk tussen de echtgenoten (behoudens de strikt persoonlijke goederen). Ongeacht de wijze waarop de goederen zijn verkregen zullen zij steeds voor de gelijke helft toebehoren aan beide echtgenoten.

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-burgerlijke stand

adres
OostCampus (loket 2), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail

Voor vragen en/of een registratie van wijzigingen maak je een afspraak.

 • aangifte huwelijk,
 • aangifte geboorte,
 • erkenning voor de geboorte,
 • aangifte overlijden,
 • vragen over begraafplaatsen,
 • laatste wilsbeschikking,

Ook voor vreemdelingenzaken maak je een afspraak.

Een afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

LCP