Beschermde landschappen

47_natuurgebied_Meersengebied (grote weergave)

- Rivierbeek, Waardammebeek en Hertsbergebeek stroomt door de deelgemeenten Waardamme, Hertsberge en Oostkamp (beschermd bij MB van 9 oktober 1992)

Fysisch-geografisch behoort Oostkamp tot Zandig Vlaanderen en meer specifiek tot het Houtland. Centraal situeert zich het dallandschap van de Rivierbeek. De Rivierbeek bezit een opvallend vertakt bovenloopstelsel, bestaande uit de Waardammebeek enerzijds en de Hertsbergebeek anderzijds.

- Nieuwenhovebos op de wijk Nieuwenhove (beschermd bij MB van 19 augustus 1985)

Meer info vind je hier.

- Meersengebied te Steenbrugge (zie foto, beschermd bij MB van 19 november 2001)

Meer info vind je hier.

- Park en bosgebied ten westen van de hoeve Rustenburgh en kasteel Schoonhove (beschermd bij MB van 13 februari 1980)

 

Openingsuren & contact

Toerisme Bib-infopunt

adres
Kapellestraat 198020 Oostkamp
tel.
050 819 932
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Toerisme Onthaal

adres
OostCampus (loket 0), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 932
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

algemeen: BeleefOostkamp-cadeaubonnen, vuilniszakken, stickers 'geen reclamedrukwerk', verloren voorwerpen, opladen budgetmeter...

vrije tijd: tickets, reservaties zalen, inschrijvingen activiteiten, sport-je-fitkaarten, fiets- en wandelkaarten,...

burgerzaken-bevolking: identiteitskaarten, kids-ID's, rijbewijzen, reispassen, attesten, orgaandonatie, wettelijk samenwonen tussen 2 inwoners met Belgische nationaliteit...

LCP