Buzzy Pazz (jongeren)

Abonnement in de vorm van een niet-magnetisch vervoerbewijs.

De abonnee die op de eerste dag van de geldigheid van zijn abonnement jonger is dan 25 jaar, ontvangt een Buzzy Pazz, is hij ouder, dan ontvangt hij een omnipas. De Buzzy Pazz of Omnipas is geldig voor 1 maand, 3 maanden of 12 maanden en heeft een variabele begindatum naar keuze van de reiziger.

Meer info

De gemeente komt financieel voor 25% tussen voor de schoolgaande jeugd. De toelage van de gemeente wordt automatisch afgetrokken bij de aankoop van de Buzzy Pazz bij De Lijn. Er is tussen beide abonnementen een prijsverschil. Bovendien is er bij de Omnipas een prijsverschil voor abonnees jonger dan 60 jaar en abonnees vanaf 60 jaar.

Voor een reductiekaart ‘groot gezin’ moet het gezin minstens drie kinderen jonger dan 25 jaar ten laste hebben (een kind met een handicap van minstens 66 % telt voor twee). U vraagt deze reductiekaart aan bij de gezinsbond of bij de NMBS.

De dienst Abonnementen van de Lijn, tel 059 565 211 - Nieuwpoortsesteenweg 110, 8400 Oostende

Procedure

Aanvragen bij de Lijnwinkels in de streek :

  • Brugge, Stationsplein nabij NMBS-station
  • Per post : de dienst Abonnementen van de Lijn,
  • tel 059 565 211
  • Nieuwpoortsesteenweg 110, 8400 Oostende
  • Via de website: www.delijn.be

Wat meebrengen

Uittreksel uit het bevolkingsregister met samenstelling gezin Reductiekaart ‘groot gezin’ (korting gezinsbond)

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP