Buzzy Pazz (jongeren)

Abonnement in de vorm van een niet-magnetisch vervoerbewijs.

De abonnee die op de eerste dag van de geldigheid van zijn abonnement jonger is dan 25 jaar, ontvangt een Buzzy Pazz, is hij ouder, dan ontvangt hij een omnipas. De Buzzy Pazz of Omnipas is geldig voor 1 maand, 3 maanden of 12 maanden en heeft een variabele begindatum naar keuze van de reiziger.

Meer info

De gemeente komt financieel voor 25% tussen voor de schoolgaande jeugd. De toelage van de gemeente wordt automatisch afgetrokken bij de aankoop van de Buzzy Pazz bij De Lijn. Er is tussen beide abonnementen een prijsverschil. Bovendien is er bij de Omnipas een prijsverschil voor abonnees jonger dan 60 jaar en abonnees vanaf 60 jaar.

Voor een reductiekaart ‘groot gezin’ moet het gezin minstens drie kinderen jonger dan 25 jaar ten laste hebben (een kind met een handicap van minstens 66 % telt voor twee). U vraagt deze reductiekaart aan bij de gezinsbond of bij de NMBS.

De dienst Abonnementen van de Lijn, tel 059 565 211 - Nieuwpoortsesteenweg 110, 8400 Oostende

Procedure

Aanvragen bij de Lijnwinkels in de streek :

  • Brugge, Stationsplein nabij NMBS-station
  • Per post : de dienst Abonnementen van de Lijn,
  • tel 059 565 211
  • Nieuwpoortsesteenweg 110, 8400 Oostende
  • Via de website: www.delijn.be

Wat meebrengen

Uittreksel uit het bevolkingsregister met samenstelling gezin Reductiekaart ‘groot gezin’ (korting gezinsbond)

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 19 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur
LCP