Bodemverontreiniging

Wie een stuk grond, huis, … koopt, wil weten of er mogelijk sprake is van vervuilde bodem. U kan informeren aan het loket of er activiteit plaats gevonden heeft die aanleiding kan zijn tot verontreiniging.

Activiteiten of inrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit VLAREBO. Dit kan u in pdf downloaden of raadplegen op www.ovam.be.

Meer info

In geval van verkoop, langdurige verhuur, … is het de notaris die deze info zal opvragen.

Procedure

Wie denkt dat een bepaald stuk grond verontreinigd is door bedrijfsactiviteiten of lekkende tanks, kan vragen aan de dienst Milieu of er iets bekend is over activiteiten of ongelukken.

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP