Bodemverontreiniging

Wie een stuk grond, huis, … koopt, wil weten of er mogelijk sprake is van vervuilde bodem. U kan informeren aan het loket of er activiteit plaats gevonden heeft die aanleiding kan zijn tot verontreiniging.

Activiteiten of inrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit VLAREBO. Dit kan u in pdf downloaden of raadplegen op www.ovam.be.

Meer info

In geval van verkoop, langdurige verhuur, … is het de notaris die deze info zal opvragen.

Procedure

Wie denkt dat een bepaald stuk grond verontreinigd is door bedrijfsactiviteiten of lekkende tanks, kan vragen aan de dienst Milieu of er iets bekend is over activiteiten of ongelukken.

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 860 of milieu@oostkamp.be - online

LCP