Bodemattest

Wie een huis, stuk grond, bedrijf,… verkoopt en voor lange tijd verhuurt heeft een bodemattest nodig. Dit attest moet bij OVAM aangevraagd worden.

Een gedetailleerd overzicht kan u vinden op de site van OVAM: www.ovam.be.

Het bodemattest biedt rechtszekerheid voor de koper: het attest vermeldt immers of voor het perceel in kwestie verontreiniging werd vastgesteld, en zo ja, welke maatregelen er verder moeten getroffen worden. Is een bodemattest verplicht? Een bodemattest is wettelijk verplicht aan te vragen.

De notaris zal dit zelf steeds doen en zal voorafgaand de noodzakelijke informatie opvragen bij de dienst Milieu. Er zal daarbij onderzocht worden of op uw grond een inrichting gevestigd is of was waarop een bodembedreigende activiteit werd uitgevoerd, opgenomen in de VLAREBO-lijst of als er zich een calamiteit heeft voorgedaan of als uw perceel reeds  in het grondeninformatieregister is opgenomen.

Is dit het geval, dan moet er in de meeste gevallen een bodemonderzoek worden uitgevoerd door bodemsaneringsdeskundige. Het aanvraagformulier voor een bodemattest kan u bij de dienst Milieu bekomen of u kan dit via www.ovam.be downloaden.

Procedure

In meer dan 98% van de gevallen is het de behandelende notaris die het bodemattest aanvraagt en alle nodige info bij de gemeente zal opvragen. Wie het toch zelf wil doen, moet het formulier “aanvragen bodemattest” afhalen, de vastgestelde kostprijs betalen en overmaken aan OVAM.

Bedrag

Een bodemattest kost 50 euro per perceel.

Voor elk kadastraal perceel is er één bodemattest. Dit bedrag moet gestort worden op rekeningnummer IBAN: BE 1737 5111 7188 21; BIC: BB RUBEBB

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP