Bodemattest

Wie een huis, stuk grond, bedrijf,… verkoopt en voor lange tijd verhuurt heeft een bodemattest nodig. Dit attest moet bij OVAM aangevraagd worden.

Een gedetailleerd overzicht kan u vinden op de site van OVAM: www.ovam.be.

Het bodemattest biedt rechtszekerheid voor de koper: het attest vermeldt immers of voor het perceel in kwestie verontreiniging werd vastgesteld, en zo ja, welke maatregelen er verder moeten getroffen worden. Is een bodemattest verplicht? Een bodemattest is wettelijk verplicht aan te vragen.

De notaris zal dit zelf steeds doen en zal voorafgaand de noodzakelijke informatie opvragen bij de dienst Milieu. Er zal daarbij onderzocht worden of op uw grond een inrichting gevestigd is of was waarop een bodembedreigende activiteit werd uitgevoerd, opgenomen in de VLAREBO-lijst of als er zich een calamiteit heeft voorgedaan of als uw perceel reeds  in het grondeninformatieregister is opgenomen.

Is dit het geval, dan moet er in de meeste gevallen een bodemonderzoek worden uitgevoerd door bodemsaneringsdeskundige. Het aanvraagformulier voor een bodemattest kan u bij de dienst Milieu bekomen of u kan dit via www.ovam.be downloaden.

Procedure

In meer dan 98% van de gevallen is het de behandelende notaris die het bodemattest aanvraagt en alle nodige info bij de gemeente zal opvragen. Wie het toch zelf wil doen, moet het formulier “aanvragen bodemattest” afhalen, de vastgestelde kostprijs betalen en overmaken aan OVAM.

Bedrag

Een bodemattest kost 50 euro per perceel.

Voor elk kadastraal perceel is er één bodemattest. Dit bedrag moet gestort worden op rekeningnummer IBAN: BE 1737 5111 7188 21; BIC: BB RUBEBB

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 860 of milieu@oostkamp.be - online

LCP