Huwelijk - aangifte, locaties, prijzen en uren

huwelijk - ringen (grote weergave)

Het huwelijk is een uit vrije wil aangegane plechtige overeenkomst tussen twee personen. Vooraleer je kan huwen, moet je een aangifte doen bij de gemeente. Samen met de ambtenaar wordt een datum en uur vastgelegd. Van die overeenkomst wordt een authentieke akte opgesteld namelijk de huwelijksakte.

Voorwaarden

 • minimum leeftijd om te huwen, is 18 jaar
 • toestemming van beide echtgenoten

Procedure

 • Beiden (of één van beiden met volmacht) doen aangifte bij de dienst Burgerzaken in OostCampus. Het huwelijk wordt dan voltrokken na 15 dagen en uiterlijk 6 maanden en 15 dagen na de aangifte.
 • De datum en het uur van de huwelijksplechtigheid wordt vastgelegd.
 • Het is mogelijk attesten van de aangifte te verkrijgen.

Wat meebrengen

 • Belgen geboren in België: identiteitskaart
 • Niet-Belgen: eventueel geboorteakte, echtscheidingsakte, attest van woonst, attest van huwelijksbevoegdheid

Bedrag

De prijs van de plechtigheid is afhankelijk van de dag en het uur van het huwelijk:

 • op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag: 25 euro
 • op vrijdag: gratis
 • op zaterdag: 75 euro
 • individuele afwijkingen op weekdagen kunnen in onderling overleg besproken worden. Hiervoor wordt een vergoeding van 50 euro aangerekend

Locatie

Huwelijken worden voltrokken in de raadzaal van:

 • het Gemeentehuis op het Gemeenteplein (gebouw naast de Sint-Pieterskerk).
 • in de raadzaal van OostCampus, administratief centrum, Siemenslaan 1, Oostkamp
  Wie in OostCampus wil huwen, moet dit uitdrukkelijk aanvragen bij de aangifte van het huwelijk. 

Noteer de locatie van huwelijk duidelijk op jullie uitnodiging, zodat jullie gasten op tijd zijn op de juiste plaats!

Uren waarop gehuwd kan worden:

 • maandag van 9 tot 11.30 uur
 • dinsdag tot vrijdag van 9 tot 11.30 uur en van 14 tot 16.30 uur
 • zaterdag van 9 tot 11.30 uur

Om praktisch-organisatorische redenen laten we de huwelijken die op dezelfde dag plaatsvinden zoveel als mogelijk aansluiten.

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-burgerlijke stand

adres
OostCampus (loket 2), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail

Voor vragen en/of een registratie van wijzigingen maak je een afspraak.

 • aangifte huwelijk,
 • aangifte geboorte,
 • erkenning voor de geboorte,
 • aangifte overlijden,
 • vragen over begraafplaatsen,
 • laatste wilsbeschikking,

Ook voor vreemdelingenzaken maak je een afspraak.

Een afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

LCP