Wilsverklaring: crematie, begraven, uitvaartplechtigheid

In een laatste wilsbeschikking kan je vastleggen hoe je na overlijden wenst begraven te worden of wat na crematie met de as moet te gebeuren. Je kan eveneens de keuze van de rituele uitvaart vastleggen. Bij overlijden wordt nagegaan of er een laatste wilsbeschikking geregistreerd werd. In voorkomend geval wordt nagegaan of de wens van de overledene gerespecteerd wordt.

Je kan kiezen voor volgende mogelijkheden:

 • Begraving van het stoffelijk overschot
 • Crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
 • Crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
 • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats
 • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in zee
 • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in zee
 • Crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • Crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.

Je kan ook de keuze van de rituele uitvaart vastleggen:

 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke Godsdienst
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse Godsdienst
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse Godsdienst
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe Godsdienst
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Joodse Godsdienst
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische Godsdienst
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige levensovertuiging
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal Filosofische overtuiging
 • Geen verklaring rond ritueel afgelegd

 

Op elk ogenblik kan je de gemaakte keuze wijzigen.

Voorwaarden

Het verklaren van een laatste wilsbeschikking voor een minderjarige kan enkel door de persoon die over het hoederecht beschikt.

Procedure

Je moet langsgaan bij de dienst Burgerzaken.

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-burgerlijke stand

adres
OostCampus (loket 2), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail

Voor vragen en/of een registratie van wijzigingen maak je een afspraak.

 • aangifte huwelijk,
 • aangifte geboorte,
 • erkenning voor de geboorte,
 • aangifte overlijden,
 • vragen over begraafplaatsen,
 • laatste wilsbeschikking,

Ook voor vreemdelingenzaken maak je een afspraak.

Een afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

LCP