Wijzigen familienaam bij erkenning

Een kind van een ongehuwde vrouw krijgt de familienaam van de moeder. Wanneer de biologische vader het kind erkent, hebben de ouders de keuze: het kind kan dan ofwel de familienaam van de vader krijgen ofwel verder de naam van de moeder dragen

Procedure

Je moet langsgaan bij de dienst Burgerzaken.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart van de ouders (eventueel ook van het kind)
  • Afschrift geboorteakte van het kind

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-burgerlijke stand

adres
OostCampus (loket 2), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail

Voor vragen en/of een registratie van wijzigingen maak je een afspraak.

  • aangifte huwelijk,
  • aangifte geboorte,
  • erkenning voor de geboorte,
  • aangifte overlijden,
  • vragen over begraafplaatsen,
  • laatste wilsbeschikking,

Ook voor vreemdelingenzaken maak je een afspraak.

Een afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

LCP